Assessment of airborne actinomycetes in subterranean and earth sanatoriums

Krzysztof Frączek , Jacek Kozdrój

Abstract

Actinomycetes are common soil microorganisms; however, they have also been detected in air samples, becoming important air contaminants in occupational and residential habitats. Concentrations of airborne actinomycetes and their distribution among different fractions of bioaerosol were determined in selected sites of two sanatorium types, ie a subterranean located in the former salt-mine of Bochnia and standard earth spa of Szczawnica. The average concentrations of actinomycetes ranged from 0 to almost 40 cfu m-3, for the sanatorium of Bochnia, and from 7 to 125 cfu m-3, for Szczawnica spa, throughout the year. The respiratory fraction of the bioaerosol ranged from 25 to 51% and from 78 to 81% in the subterranean sites and rooms of Szczawnica spa, respectively. For both sanatoriums, among isolated actinomycetes dominated species belonging to Rhodococcus, Streptomyces and Nocardia. The results indicate that patients can be differentially exposed to airborne actinomycetes in compared sanatoriums. The air of underground spa reveals to be of better quality, regarding the bacteria characteristics.
Author Krzysztof Frączek (FoAE / DoM)
Krzysztof Frączek,,
- Department of Microbiology
, Jacek Kozdrój (FoAE / DoM)
Jacek Kozdrój,,
- Department of Microbiology
Other language title versionsWystępowanie promieniowców w pomieszczeniu sanatoriów podziemnym oraz naziemnym
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S, ISSN 1898-6196, (A 15 pkt)
Issue year2013
Vol20
No1
Pages151-161
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpromieniowce występujące w powietrzu, bioaerozol, powietrze pomieszczeń, sanatorium
Keywords in Englishairborne actinomycetes, bioaerosol, indoor air, sanatorium
ASJC Classification2304 Environmental Chemistry; 2305 Environmental Engineering
Abstract in PolishPromieniowce są pospolitymi mikroorganizmami glebowymi, które wykrywa się także w próbkach powietrza, gdzie stanowią istotne zanieczyszczenie środowiska pracowniczego oraz mieszkaniowego. W wybranych miejscach dwóch typów sanatoriów, podziemnego w byłej kopalni soli w Bochni oraz naziemnego w Szczawnicy, określano stężenie przenoszonych drogą powietrzną promieniowców oraz ich rozmieszczenie w różnych frakcjach bioaerozolu. Przeciętne stężenia promieniowców w ciągu roku w przypadku sanatorium w Bochni mieściły się w zakresie od 0 do 40 jtk m-3, a przypadku sanatorium w Szczawnicy między 7 a 125 jtk m-3. W pomieszczeniach podziemnego sanatorium w Bochni stężenie frakcji respirabilnej bioaerozolu wahało się między 25 a 51%, a w przypadku sanatorium w Szczawnicy wartość ta mieściła się między 78 a 81%. W oby typach sanatoriów wśród izolowanych promieniowców dominowały gatunki należące do Rhodococcus, Streptomyces oraz Nocardia. Otrzymane wyniki wykazują, że w porównywanych sanatoriach pacjenci mogą być w różnym stopniu narażeni na unoszące się w powietrzu promieniowce. Powietrze w podziemnym sanatorium okazało się być lepszej jakości pod względem przeprowadzonej charakterystyki mikrobiologicznej.
DOIDOI:10.2478/eces-2013-0012
URL https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAAahUKEwiq2dCarMvHAhUDBywKHS0OD88&url=http%3A%2F%2Fwww.degruyter.com%2Fdg%2Fviewarticle.fullcontentlink%3Apdfeventlink%2F%24002fj%24002feces.2013.20.issue-1%24002feces-2013-0012%24002feces-2013-0012.xml%3Ft%3Aac%3Dj%24002feces.2013.20.issue-1%24002feces-2013-0012%24002feces-2013-0012.xml&ei=6BngVarFH4OOsAGtnLz4DA&usg=AFQjCNEiqWr0qKHDEf1YqYC5O79nBKzxXA&cad=rja
Internal identifierWRE/2013/306
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 3; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.564; WoS Impact Factor: 2013 = 0.558 (2) - 2013=0.639 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?