Life cycle assessment (LCA) in energy willow cultivation on plantations with varied surface area

Zbigniew Kowalczyk , Dariusz Kwaśniewski

Abstract

The paper carries out a comparative analysis of the production technol-ogy of energy willow on plantations varied on account of the surface area in the aspect of the impact on the natural environment. The studies covered the cultivation of willow in the southern part of Poland. Tech-nologies from soil preparation for cultivation to first harvesting and transport to a farm were analysed. A type of the applied technological treatments, used machines and transport means as well as the time of their operation, amount of the consumed fuel, pesticides, fertilizers, and water were taken into consideration. The research results were referred to the surface area of willow cultivation (1 ha). To determine the envi-ronmental impact SimaPro program version 8.1.0.60 was used. It was concluded, inter alia, that cultivation of willow on smaller plantations constitutes a bigger environmental footprint.
Author Zbigniew Kowalczyk (FoPaPE / IoAEaI)
Zbigniew Kowalczyk,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Dariusz Kwaśniewski (FoPaPE / IoAEaI)
Dariusz Kwaśniewski,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsLife cycle assessment (LCA) w uprawie wierzby energetycznej na zróżnicowanych obszarowo plantacjach
Journal seriesAgricultural Engineering, ISSN 2083-1587, e-ISSN 2449-5999, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol23
No4
Pages101-114
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwierzba energetyczna, wpływ środowiskowy, obciążenie środowiskowe, powierzch-nia plantacji, Life Cycle Assessment (LCA)
Keywords in Englishenergy willow, environmental impact, environmental footprint, surface area of plantation, Life Cycle Assessment (LCA)
Abstract in PolishW pracy dokonano analizy porównawczej technologii produkcji wierzby energetycznej, na zróżnicowanych pod względem powierzchni plantacjach, w aspekcie wpływu na środowisko natu-ralne. Badaniami objęto uprawę wierzby w południowej części Polski. Analiza dotyczyła technologii od przygotowania gleby pod uprawę, aż po pierwszy zbiór oraz transport do gospodarstwa. Wzięto pod uwagę: rodzaj stosowanych zabiegów technologicznych, wykorzystywany sprzęt maszynowy i środki transportowe oraz czas ich pracy, ilość zużytego paliwa, pestycydów, nawozów oraz wody. Wyniki badań odniesiono do powierzchni uprawy wierzby (1 ha). W celu określenia wpływu środowiskowego, zastosowano program SimaPro, wersja 8.1.0.60. Stwierdzono m. in., że uprawa wierzby na mniejszych plantacjach stanowi większe jednostkowe obciążenie dla środowiska.
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?