Analiza porównawcza wybranych funkcji pedotransferu do określenia właściwości retencyjnych gruntów na przykładzie utworów pochodzących z obszarów osuwiskowych

Tymoteusz Zydroń , Tomasz Zaleski

Abstract

n/a
Author Tymoteusz Zydroń (FoEEaLS / DoHEaG)
Tymoteusz Zydroń,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Tomasz Zaleski (FoAE)
Tomasz Zaleski,,
- Faculty of Agriculture - Economic
Journal seriesInżynieria Morska i Geotechnika, ISSN 0867-4299, (B 6 pkt)
Issue year2013
No1
Pages36-42
Publication size in sheets0.5
URL http://www.imig.pl/images/stories/PDF_files/artykuly/2013-1/2013-1_036-042_Zydron.pdf
Internal identifierWRE/2013/144
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?