Wykorzystanie metod statystycznych w identyfikacji chemizmu wód podziemnych na przykładzie województwa małopolskiego

Tomasz Kotowski , Stefan Satora , Dorota Pietrucin

Abstract

The aplication of selected methods of the hydrogeochemical statistical analysis is presented in the paper. Statistical methods were applied to initially identify of the formation processes of water chemical composition of groundwater within the Lesser Poland Voivodeship area. As results of the cluster analysis three clusters’ set of forming the chemical composition of groundwater’s was distinguished (fig. 2). A set of three factors forming the chemical composition of groundwaters was distinguished as a result of the factor analysis (fig. 3, tab. 1). All statistical methods used were found out to be susceptible upon hydrogeochemical anomaly. Taking into account the observed susceptible of cluster analysis its application makes it impossible to describe enough correctly the formation of the chemical composition of groundwaters within the study area. Using the factor analysis attained the best results but this method is also susceptible upon anomaly cases. The statistical methods used were found out as helpful. However, the interpretation of research results without the additionally factors is intractable, especially for the case of hydrogeochemical anomaly.
Author Tomasz Kotowski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Tomasz Kotowski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Stefan Satora (FoEEaLS / DoSEaWM)
Stefan Satora,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Dorota Pietrucin
Dorota Pietrucin,,
-
Other language title versionsThe application of the statistical methods to groundwater chemistry based on example the Małopolska voivodeship area
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
VolIV
No1
Pages85-97
Publication size in sheets0.6
Keywords in English groundwaters, hydrogeochemistry, cluster analysis, factor analysis, Lesser Poland Voivodeship
Abstract in PolishW pracy zaprezentowano zastosowanie wybranych metod wnioskowania statystycznego, stosowanych w badaniach hydrogeochemicznych. Metody statystyczne zostały zastosowane w celu wstępnej identyfikacji procesów formowania składu chemicznego wód podziemnych w obszarze woj. małopolskiego. Jako rezultat zastosowania analizy skupień otrzymano trzy grupy (skupienia) czynników kształtujących skład chemiczny wód podziemnych (rys. 2). W wyniku analizy czynnikowej wyróżniono zbiory trzech czynników (rys. 3, tab. 1). Wszystkie zastosowane metody okazały się wrażliwe na występowanie anomalii hydrogeochemicznych. Z tego względu, w przypadku analizy skupień, niemożliwe było dokonanie w pełni poprawnego opisu chemizmu wód podziemnych w obszarze badań. Najlepsze rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu analizy czynnikowej, ale i ta metoda jest wrażliwa na występowanie „przypadków odstających”. Zastosowane metody statystyczne okazały się pomocne, jednakże interpretacja uzyskanych rezultatów, szczególnie dla zróżnicowanych danych, jest utrudniona.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17126.htm?plik=1447
Internal identifierWIŚIG/2013/15
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?