The Use of Cluster Analysis in Assessing the Sustainability of Organic Farms. Part I. Methodical Considerations

Maciej Sporysz , Maria Szczuka , Sylwester Tabor , Krzysztof Molenda , Maciej Kuboń

Abstract

The modern agriculture model is a model based on the principles of sustainable development, i.e. protecting the environment and the cultural landscape on the one hand, and on the other, ensuring adequate income for residents. It is based on three orders: ecological, social and economic. This paper attempts to use cluster analysis to assess the economic and ecological sustainability of organic farms. It also indicates the factors that statistically influenced the assessment of a farm as sustainable, or not. The first part of the work is dedicated to the characteristics of the problem and the methodology of research and analysis. The second part contains the results of the research and discusses them.
Author Maciej Sporysz (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Sporysz,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Maria Szczuka (FoPaPE / IoMEEaPP)
Maria Szczuka,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Sylwester Tabor (FoPaPE / IoAEaI)
Sylwester Tabor,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Krzysztof Molenda (FoPaPE / IoAEaI)
Krzysztof Molenda,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Maciej Kuboń (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Kuboń,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsWykorzystanie analizy skupień w ocenie zrównoważenia gospodarstw ekologicznych część I. Aspekty metodyczne
Journal seriesAgricultural Engineering, ISSN 2083-1587, e-ISSN 2449-5999, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol23
No4
Pages69-76
Publication size in sheets3.45
Keywords in PolishAnaliza skupień, gospodarstwo zrównoważone, gospodarstwo ekologiczne
Keywords in EnglishCluster analysis, sustainable farm, ecological farm
Abstract in PolishNowoczesny model rolnictwa, to model oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju, tzn. chroniący środowisko i krajobraz kulturowy z jednej strony, a jednocześnie zapewniający odpowiednie dochody mieszkańcom. Oparty jest na trzech ładach: ekologicznym, społecznym i ekonomicznym. W pracy podjęto próbę wykorzystania analizy skupień do oceny zrównoważenia ekonomicznego i ekologicznego gospodarstw ekologicznych. Wskazano czynniki, które statystycznie wpływały na decyzję o tym, które gospodarstwo należy uznać za zrównoważone, a które nie. Część pierwsza pracy poświęcona została charakterystyce problemu i metodyce badań i analiz. Część drugą to wyniki badań i ich omówienie.
DOIDOI:10.1515/agriceng-2019-0038
URL https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/agriceng/23/4/article-p69.xml
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?