Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez sportowców trenujących piłkę nożną

Aneta Kopeć , Estera Nowacka , Agata Klaja , Teresa Leszczyńska

Abstract

Introduction. A properly balanced diet is a very important part of the training cycle. Daily diets should contain different groups of products to provide all necessary nutrients. Aim. The assessment of dietary habits in football players. Material & Method. The study was performed in spring 2011 among 40 football players of IV and VI league. Results. The questionnaire concerned the eating habits (number, type, time of daily meals) and the frequency of consumption of selected groups of food products. Using the statistical package Statistica 9.0 the impact of sport level (the league level membership) on the preference and frequency of consumption of food products was analyzed. The players often ate too few meals throughout the day, their meals were eaten irregularly, also a too low intake of milk, dairy products, fruit, vegetables and wholemeal bread and groats was revealed. The study demonstrated a statistically significant effect (p<0.05) of a football league membership on the frequency of consumption of after-dinner snacks and raw vegetables and fruits. Conclusions. The results of this study indicate the validity of nutritional education for athletes.
Author Aneta Kopeć (FoFT / DoHN)
Aneta Kopeć,,
- Department of Human Nutrition
, Estera Nowacka (FoFT / DoHN)
Estera Nowacka,,
- Department of Human Nutrition
, Agata Klaja (FoFT / DoHN)
Agata Klaja,,
- Department of Human Nutrition
, Teresa Leszczyńska (FoFT / DoHN)
Teresa Leszczyńska,,
- Department of Human Nutrition
Other language title versionsAssessment of selected food frequency intake in football players
Journal seriesProblemy Higieny i Epidemiologii, ISSN 1895-4316, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol94
No1
Pages151-157
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishczęstotliwość spożycia, grupy produktów spożywczych, sport, żywienie, piłka nożna
Keywords in Englishfood frequency intake, groups of food products, sport, nutrition, football
Abstract in PolishWprowadzenie. Prawidłowy sposób odżywiania się jest bardzo ważnym elementem cyklu treningowego. Urozmaicona dieta dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Cel badań. Ocena zwyczajów żywieniowych sportowców trenujących wyczynowo piłkę nożną. Materiał i metoda. Badania ankietowe przeprowadzono wiosną 2011 roku, wśród 20 mężczyzn zespołu IV ligowego i 20 mężczyzn zespołu VI ligowego. Kwestionariusz dotyczył zwyczajów żywieniowych (liczba, rodzaj, pora posiłków w ciągu dnia, przerwy między posiłkami) oraz częstotliwości spożycia wybranych grup produktów spożywczych. Przy pomocy pakietu statystycznego Statistica 9.0 analizowano wpływ poziomu sportowego (przynależność do ligi) na preferencje oraz częstotliwość spożycia produktów spożywczych. Wyniki. Zawodnicy spożywali najczęściej zbyt mało posiłków w ciągu dnia o niestałych porach. Wykazano także niedostateczną podaż mleka i produktów mlecznych, warzyw owoców oraz pieczywa razowego i kasz. Wykazano statystycznie istotny wpływ (p<0,05) przynależności do ligi na częstotliwość spożycia posiłków pokolacyjnych oraz surowych warzyw i owoców. Wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na zasadność edukacji żywieniowej ankietowanych sportowców.
URL http://www.phie.pl/pdf/phe-2013/phe-2013-1-151.pdf
Internal identifierWTŻ/2013/38
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 7.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2016-08-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?