Zastosowanie metody trójkąta do obliczania objętości wód infiltracyjnych i przypadkowych w kanalizacji sanitarnej

Grzegorz Kaczor , Piotr Bugajski , Tomasz Bergel

Abstract

The aim of this study was the application of the triangle method for the calculation of the infiltration and inflow volume entering the sanitary sewer system operating in the Cracow County (Lesser Poland Voivodeship). The analyzed, 10 km long, sewer system is made of vitrified clay pipes with diameters of 200, 250 and 300 mm. Infiltration and inflow, also called extraneous water, adversely affect the operation of sewer systems and sewage treatment plants, what in turn may result in water contamination in the receiver. Amount of extraneous water in the inflows to sewer systems should be estimated using the available computational methods and their causes should be eliminated on an ongoing basis. The conducted study showed an alarming amount of extraneous water flowing into the analyzed sewer system, i.e. in 2010 it accounted for 41.1% (40033 m3), in 2011 – 28.7% (22224 m3), while in 2012 – 23.4% (16848 m3) of the total annual volume of polluted water. The volume of infiltration and inflow entering the examined sewer system depended primarily on the frequency of precipitation, and – to a lesser extent – on its annual total amount. Illegal connections of yard inlets or gutters to the sewage drains are the main cause of extraneous water inflow to the analyzed sewer system, as determined based on field inspections and smoke tests, conducted by the water supply company.
Author Grzegorz Kaczor (FoEEaLS / DoSEaWM)
Grzegorz Kaczor,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Piotr Bugajski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Piotr Bugajski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Tomasz Bergel (FoEEaLS / DoSEaWM)
Tomasz Bergel,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
VolIV
No3
Pages263-274
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishścieki, kanalizacja, wody infiltracyjne, wody przypadkowe
Keywords in Englishsewage, sewer system, infiltration and inflow
Abstract in Polish Celem badań było wykorzystanie metody trójkąta do obliczenia objętości wód infiltracyjnych i przypadkowych dopływających do kanalizacji sanitarnej, funkcjonującej w powiecie krakowskim (województwo małopolskie). Analizowana kanalizacja, o długości 10 km, wykonana jest z rur kamionkowych o średnicach 200, 250 i 300 mm. Wody infiltracyjne i przypadkowe, nazywane także wodami obcymi wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, co w konsekwencji może przekładać się na zanieczyszczenie wód odbiornika. ich ilość w dopływach do kanalizacji powinna być szacowana za pomocą dostępnych metod obliczeniowych, a przyczyny występowania na bieżąco eliminowane. Przeprowadzone badania wykazały alarmujące objętości wód obcych dopływających do analizowanej kanalizacji, w roku 2010 stanowiły one 41.1% w roku 2011 – 28.7%, a w roku 2012 -23.4% łącznej rocznej objętości wód zanieczyszczonych. Objętość wód infiltracyjnych i przypadkowych dopływająca do badanej kanalizacji uzależniona była przede wszystkim od częstości występowania opadów, natomiast w mniejszym stopniu od ich sumy rocznej. Główną przyczyna dopływu wód przypadkowych do analizowanego systemu kanalizacyjnego, ustaloną na podstawie wizji terenowych oraz przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe testów dymnych, są nielegalne podłączenia do przykanalików ściekowych wylotów rynien dachowych lub wpustów podwórzowych.
URL https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjPoYvyorHhAhUNxMQBHbkBBXYQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fagro.icm.edu.pl%2Fagro%2Felement%2Fbwmeta1.element.agro-318b55e1-a918-4657-beb1-1d8c9f813b57%2Fc%2FKaczor.pdf&usg=AOvVaw1dhCOEwFYJiQ5iETlSEGD_
Internal identifierWIŚIG/2013/9
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?