Centrum Edukacji Gleboznawczej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie - nowe perspektywy edukacji leśnej

Stanisław Brożek , Ewa Błońska , Tomasz Wanic , Jarosław Lasota , Piotr Pacanowski , Maciej Zwydak , Piotr Gruba

Abstract

The Soil Education Centre of H. Kołłątaj Agricultural University in Krakow – a new perspective of forest education. Soil Education Centre was established in the project “Teaching and research – modernization of material base of the Agricultural University of Krakow, serving the effective teaching”. Tts job is to present the function of the soil environment to the masses of visitors. One of the main directions of its activities will be the forest education based on the presentation of natural (collected in the field) soil monoliths. Collected monoliths represent the most common soil taxa in the forest environment. The material comes from the whole of Poland, which will enable a wide presentation of the factors affecting the variability of forest habitats. Additional attractions are exhibits showing the variability of soil cover in Europe reflecting all climatic-vegetation zones.
Author Stanisław Brożek (FoF)
Stanisław Brożek,,
- Faculty of Forestry
, Ewa Błońska (FoF / IoEaS / DFSS)
Ewa Błońska,,
- DEPARTMENT FOREST SOIL SCIENCE
, Tomasz Wanic (FoF / IoEaS / DFSS)
Tomasz Wanic,,
- DEPARTMENT FOREST SOIL SCIENCE
, Jarosław Lasota (FoF / IoEaS / DFSS)
Jarosław Lasota,,
- DEPARTMENT FOREST SOIL SCIENCE
, Piotr Pacanowski (FoF / IoEaS / DFSS)
Piotr Pacanowski,,
- DEPARTMENT FOREST SOIL SCIENCE
, Maciej Zwydak (FoF / IoEaS / DFSS)
Maciej Zwydak,,
- DEPARTMENT FOREST SOIL SCIENCE
, Piotr Gruba (FoF / IoEaS / DFSS)
Piotr Gruba,,
- DEPARTMENT FOREST SOIL SCIENCE
Journal seriesStudia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414, (B 5 pkt)
Issue year2012
Vol14
No3 [32]
Pages129-135
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishedukacja gleboznawcza, Centrum Edukacji Gleboznawczej, gleby Europy, środowisko przyrodnicze
Keywords in Englisheducation of Soil Science, Soil Education Centre, the soil of Europe, the natural environment
Abstract in PolishW ramach projektu „Dydaktyka i badania – unowocześnienie bazy materialnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie służącej efektywnemu nauczaniu” powstało Centrum Edukacji Gleboznawczej. Do jego zadań należy prezentacja funkcji środowiska glebowego szerokim rzeszom odbiorców. Jednym z głównych kierunków działalności będzie edukacja leśna oparta na prezentacji naturalnych (pobieranych w terenie) monolitów glebowych. Zebrane w terenie monolity reprezentują najczęściej spotykane w środowisku leśnym taksony glebowe. Materiał pochodzi z terenu całej Polski, co umożliwi szeroką prezentację czynników wpływających na zmienność siedlisk leśnych. Dodatkową atrakcją są eksponaty pokazujące zmienność pokrywy glebowej w skali Europy odzwierciedlające wszystkie strefy klimatyczno-roślinne.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?