Analiza zmian wybranych właściwości mechanicznych pietruszki podczas suszenia

Krzysztof Dziedzic , Bogusława Łapczyńska-Kordon , Wojciech Szymacha

Abstract

One of the most popular methods of food preservation is drying process. In the course of this process, the physical properties of the dried tissue are changing. The aim of the study was to determine the water content changes as a function of time, change in density, drying shrinkage and shape index in the dry parsley. Also studied the effect of blanching. Based on the analysis of the results obtained, it was found that the pretreatment has a significant impact on the change of the studied properties. The use of pre-treatment also affects the drying time, volume, rate of drying shrinkage and shape. Changes in the characteristics of respondents depending on the water content described by the empirical models.
Author Krzysztof Dziedzic (FoPaPE / DoMEaA)
Krzysztof Dziedzic,,
- Department of Mechanical Engineering and Agrophysics
, Bogusława Łapczyńska-Kordon (FoPaPE / DoMEaA)
Bogusława Łapczyńska-Kordon,,
- Department of Mechanical Engineering and Agrophysics
, Wojciech Szymacha
Wojciech Szymacha,,
-
Other language title versionsAnalysis of selected mechanical properties of parsley during the drying process
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages13-21
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsuszenie, skurcz suszarniczy, wskaźnik kształtu
Keywords in Englishdrying, drying shrinkage, the rate of shape
Abstract in PolishJedną z najpopularniejszych metod utrwalania żywności jest suszenie. W trakcie przeprowadzania tego procesu właściwości $zyczne suszonej tkanki ulegają zmianom. Celem badań było określenie zmian zawartości wody w funkcji czasu w pietruszce suszonej przepływowo z wymuszonym obiegiem powietrza i jej wpływu na zmiany gęstości, skurczu suszarniczego oraz wskaźnika kształtu. Badano również wpływ blanszowania na te wielkości. Na podstawie analizy otrzymanych wyników stwierdzono, że obróbka wstępna ma istotny wpływ na zmianę badanych właściwości. Zmiany badanych właściwości w zależności od zawartości wody opisano modelami empirycznymi.
URL http://www.episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/124
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?