Assessment of operation efficiency of the selected transport means in the farms of southern Poland

Maciej Kuboń , Dariusz Kwaśniewski , Urszula Malaga-Toboła

Abstract

The objective of the paper was to determine the efficiency of transport means on the example of the selected farms of the southern Poland. Operation efficiency of means was expressed through performance of transports and the amount of work time and labour inputs. The research covered 9 farms located in Małopolska region. Based on the analysis of work time structure and labour inputs and performance of transport means operation, one may clearly state that the work efficiency of the selected means for the transport of the analysed load is very low. The highest labour inputs were incurred for the transport of vegetables with a tractor with a tractor wagon and the lowest for transport of fertilizers with a tractor with a trailer. The set composed of a tractor and two trailers achieved the highest performance among the analysed means through high loading capacity and a high index of load capacity use.
Author Maciej Kuboń (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Kuboń,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Dariusz Kwaśniewski (FoPaPE / IoAEaI)
Dariusz Kwaśniewski,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Urszula Malaga-Toboła (FoPaPE / IoAEaI)
Urszula Malaga-Toboła,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsOcena efektywności pracy wybranych środków transportowych w gospodarstwach Polski południowej
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No4(148)
Pages83-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish transport, środek transportowy, ocena, efektywność, nakłady, wydajność
Keywords in English transport, transport means, assessment, efficiency, inputs, performance
Abstract in Polish Celem pracy było określenie oceny efektywności środków transportowych na przykładzie wybranych gospodarstw Polski południowej. Efektywność pracy środków wyrażono poprzez wydajność przewozów oraz wysokość nakładów czasu pracy i robocizny. Zakresem badań objęto 9 gospodarstw rolniczych położonych w rejonie małopolskim. Na podstawie przeprowadzonej analizy struktury czasu pracy i nakładów robocizny a także wydajności pracy środków transportowych można jednoznacznie stwierdzić, że efektywność pracy wybranych środków przy przewozie analizowanych ładunków jest bardzo niska. Największe nakłady robocizny ponoszono na transport warzyw ciągnikiem z wozem ciągnikowym, a najmniejsze na transport nawozów ciągnikiem z przyczepą. Zestaw ciągnik z dwoma przyczepami poprzez dużą ładowność oraz wysoki wskaźnik wykorzystania ładowności osiągnął wśród analizowanych środków największą wydajność.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/en/148/IR(148)_3520_en.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/83
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-07-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?