Zróżnicowanie poziomu wsparcia w gospodarstwach owczarskich objętych mechanizmami wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej

Sowula-Skrzyńska Elżbieta , Anna Szumiec , Anna Borecka , Katarzyna Banaś

Abstract

The aim of the study was to analyze the role of EU subsidies in determining the income of sheep farms. The study covered 146 farms keeping sheep. Farms were assigned to three groups depending on the size of herd. Average direct costs per 1 kg of sheep was 8,95 pln. Calculated operating income with subsidies from 1 kg of sheep was 14,56 pln. It was found that if operating income does not include payments its value became negative (-14,04 pln/kg). It is necessary to point that obtained by studied farms subsidies decided mainly of positive economic result of agricultural activity
Author Sowula-Skrzyńska Elżbieta
Sowula-Skrzyńska Elżbieta,,
-
, Anna Szumiec
Anna Szumiec,,
-
, Anna Borecka
Anna Borecka,,
-
, Katarzyna Banaś (FoAaE / DoMaMiA)
Katarzyna Banaś,,
- Department of Management and Marketing in Agribusiness
Other language title versionsThe variation in the support for sheep farms under mechanisms of the common agricultural policy of European Union
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No5
Pages280-286
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdopłaty, przychody, koszty, produkcja jagnięciny
Keywords in Englishpayments, income, costs, sheep production
Abstract in Polish Celem badań było określenie roli dopłat w kształtowaniu dochodu gospodarstw produkujących jagnięcinę. Badaniami objęto 146 gospodarstw utrzymujących owce. Na podstawie wyników stwierdzono, że uzyskiwane przez badane gospodarstwa wsparcie finansowe w głównej mierze decyduje o wysokości uzyskiwanych przychodów, a tym samym o dodatnim wyniku ekonomicznym prowadzonej działalności rolniczej, szczególnie w gospodarstwach niskotowarowych o niskiej intensywności produkcji.
URL http://rn.seria.com.pl/rn/category/26-15-5.html?download=1284:15-5-sowula
Internal identifierWRE/2013/233
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Oświadczenie o afiliacjiKatarzyna Banaś - dołączone do publikacji
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?