Czy oświetlenie nocne może zaburzać funkcjonowanie roślin?

Renata Wojciechowska

Abstract

Light is one of the most important environmental factors ensuring the growth and development of autotrophic organisms on Earth. In plant physiology a number of light-dependent processes are connected by the photo prefix: photosynthesis, photomorphogenesis, photoperiodism. Each of these processes involves complex photoperception systems, sensitive to the wavelength of light, irradiance, periodic succession of light and dark phase in the diurnal cycle and the duration of this succession. Some disturbances may arise I the case of developmental processes dependent on small irradiance levels generated by the night-time lighting. For example the street light may cause undesirable photoperiod reactions related to disturbing the seasonality of buds development in trees and shrubs, flowering on plants (short day plants), or disrupting natural circadian rhythms (movements of stomata, regulation of enzymatic activity, etc.) Night-light-plant are becoming increasingly common in parks and gardens, can disturb the biological rhythms . The article proposes ways to minimize the risk of damage to plants by night light in green public and private spaces.
Author Renata Wojciechowska (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Renata Wojciechowska,,
- Department of Botany and Plant Physiology
Other language title versionsCan light disturb plants' functioning?
Pages39-54
Publication size in sheets0.75
Book Kotarba Andrzej Z. (eds.): Zanieczyszczenie światłem. Źródła, obserwacje, skutki, 2019, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-89439-01-7, [978-83-89439-03-1], 197 p.
Keywords in Polishzanieczyszczenie światłem, rośliny, fotoreceptory, ryzyko uszkodzeń
Keywords in Englishlight pollution, plants, photoreceptors, risk of damage
Abstract in PolishŚwiatło jest jednym z najważniejszych czynników środowiska, gwarantujących wzrost i rozwój organizmów autotroficznych na Ziemi. W fizjologii roślin szereg nazw procesów zależnych od światła łączy przedrostek foto-, stąd fotosynteza, fotomorfogeneza, fotoperiodyzm, fototropizm. W każdym z tych procesów uczestniczą złożone systemy fotopercepcji, wrażliwe na długość fali świetlnej, natężenie promieniowania, periodyczne następstwo okresów światła i ciemności w cyklu dobowym oraz czas trwania tego następstwa. Zaburzeniom mogą podlegać procesy rozwojowe zależne od małych natężeń promieniowania związanych z jasnością nocnego nieba. Światło latarń ulicznych może na przykład wywoływać niepożądane reakcje fotoperiodyczne związane z zaburzaniem sezonowości spoczynku pąków drzew i krzewów, kwitnienia roślin ( rośliny dnia krótkiego) czy też zakłócaniem naturalnych rytmów okołodobowych (ruchy aparatów szparkowych, regulacja aktywności enzymatycznej, itp.) Zagrożeniem dla rytmów biologicznych roślin stają się coraz powszechniejsze w parkach i ogrodach aranżacje typu noc-światło-roślina, które generują bezpośrednie, całonocne oświetlanie/podświetlanie roślin W artykule zaproponowano sposoby zminimalizowania ryzyka uszkodzeń roślin przez sztuczne światło nocne w zielonych przestrzeniach publicznych i prywatnych.
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePraca zrealizowana w ramach tematu nr 3500 ze środków DS, dotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?