Assessment of Poland's competitive position in trade in fur skins and their products against a background of the EU conutries

Sebastian Kubala , Chrystian Firlej

Abstract

The presented article attempts to assess the competitiveness of foreign trade in fur skins and their products in Poland against a background of the European Union countries between 2005 and 2016. The data used for the research came from the statistical yearbooks of the Central Statistical Office, and the study was supported by methods of descriptive and comparative analysis. It also used the data of the International Trade Center (ITC) and Faostat database. The results of the research confirmed that Poland has a competitive advantage in foreign trade in fur skins and their products in 2005 as well as in 2008-2011 and 2013- -2016. In addition, Poland recorded one of the highest trade coverage ratios between 2010 and 2017 among the EU countries. It was found that, recently, Poland noted one of the fastest rates of competitive advantage in this respect, and the concentration of production in Poland may strengthen its role in the international arena, and has more and more impact on the economic situation of producers operating in the industry.
Author Sebastian Kubala
Sebastian Kubala,,
-
, Chrystian Firlej (FoAaE / DoBMaE)
Chrystian Firlej,,
- Department of Business Management and Economics
Other language title versionsOcena pozycji konkurencyjnej Polski w handlu skórami futerkowymi i wyrobami z nich na tle krajów UE
Journal seriesZagadnienia Ekonomiki Rolnej, ISSN 0044-1600, e-ISSN 2392-3458, (0 pkt)
Issue year2019
No4(361)
Pages129-143
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishkonkurencyjność, handel zagraniczny, zwierzęta futerkowe
Keywords in Englishcompetitiveness, foreign trade, fur animals
Abstract in PolishW przedstawionym artykule podjęto próbę oceny konkurencyjności handlu zagranicznego skórami futerkowymi i wyrobami z nich w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2016. Dane liczbowe służące do badań pochodziły z roczników statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, a w opracowaniu wsparto się metodami analizy opisowej i porównawczej. Wykorzystano także dane Międzynarodowego Centrum Handlu (ITC) oraz bazę Faostat. Wyniki badań potwierdziły, że Polska miała przewagę konkurencyjną w handlu zagranicznym skórami futerkowymi i wyrobami z nich w roku 2005 oraz w latach 2008-2011 i 2013-2016. Ponadto Polska jest krajem, w którym na przestrzeni lat 2009-2016 odnotowywano jedne z największych wskaźników pokrycia importu eksportem pośród krajów Unii Europejskiej. Stwierdzono, że Polska jest jednym z krajów, w którym odnotowano najszybsze tempo wzrostu przewagi konkurencyjnej w tym zakresie, a koncentracja produkcji w Polsce może umocnić jej rolę na arenie międzynarodowej, a także mieć coraz większy wpływ na sytuację ekonomiczną producentów działających w omawianej branży.
DOIDOI:10.30858/zer/113370
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Assessment of Poland's competitive position in trade in fur skins and their products against a background of the EU conutries of 16-03-2020
648,7 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?