Cluster analysis in assessment of organic farms sustainability. Part II Results of research

Maciej Sporysz , Maria Szczuka , Sylwester Tabor , Krzysztof Molenda , Maciej Kuboń

Abstract

A modern model of agriculture is based on three orders - organic, social and economic. An attempt was made in this paper to apply cluster analysis for assessment of economic and organic sustainability of organic farms. Factors that statistically influenced a decision on which farms should be recognised as sustainable were indicated. Analyses allow the following conclusion: 1) in organic farming, animal production including cattle breeding and rearing must be based on a high acreage of permanent grasslands; 2) neither the performed production processes nor the level of their automation rate or the level of organic balance do not decide on the production effectiveness, but factors of the surrounding including social factors.
Author Maciej Sporysz (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Sporysz,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Maria Szczuka (FoPaPE / IoAEaI)
Maria Szczuka,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Sylwester Tabor (FoPaPE / IoAEaI)
Sylwester Tabor,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Krzysztof Molenda (FoPaPE / IoAEaI)
Krzysztof Molenda,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Maciej Kuboń (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Kuboń,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsWykorzystanie analizy skupień w ocenie zrównoważenia gospodarstw ekologicznych. Część II. Wyniki badań
Journal seriesAgricultural Engineering, ISSN 2083-1587, e-ISSN 2449-5999, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol24
No1
Pages79-89
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza klastrów, gospodarstwo zrównoważone, gospodarstwo ekologiczne
Keywords in Englishcluster analysis, sustainable farm, organic farm
Abstract in PolishNowoczesny model rolnictwa, to model oparty na trzech ładach – ekologicznym, społecznym i ekonomicznym. W pracy podjęto próbę wykorzystania analizy klastrów do oceny zrównoważenia ekonomicznego i ekologicznego gospodarstw ekologicznych. Wskazano czynniki, które statystycznie wpływały na decyzję o tym, które gospodarstwo należy uznać za dobrze zrównoważone, a które nie. Analizy pozwalają na stwierdzenie: 1) w rolnictwie ekologicznym prowadzenie działalności w zakresie produkcji zwierzęcej, w tym głównie chów i hodowla bydła, musi być oparte o wysoki areał trwałych użytków zielonych; 2) o efektywności produkcji nie decydują realizowane procesy produkcyjne i poziom ich umaszynowienia, czy też poziom zbilansowania ekologicznego, a czynniki otoczenia, w tym czynniki społeczne.
DOIDOI:10.1515/agriceng-2020-0008
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?