Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP

Anna Florek-Paszkowska , Piotr Cymanow

Abstract

This paper presents the application of the AHP/ANP method in solving multi-criteria decision problems from the area of sustainable management. These activities lead to increasing the attractiveness and credibility of a company in line with the currently prevailing environmental trends that affect people’s lifestyle and thus enhancing the value of a company. The proposed ANP models of benefits, costs, opportunities and risks including all kinds of dependencies and feedback between decision elements, refl ecting the complexity of the decision problem and the relationships between factors within the company and in its vicinity. Application of AHP/ANP method enables making the final decision on the sustainable food production implementation in the business that is supported by logical argumentation. This paper presents experts’ opinions, which define the importance of decision elements in each of the analyzed models, allowing the identification of factors and assessing their impact on sustainable food production implementation in the analyzed company.
Author Anna Florek-Paszkowska
Anna Florek-Paszkowska,,
-
, Piotr Cymanow (FoAE / IoEcoSoc)
Piotr Cymanow,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsSustainable production as an element determining the value of a business – an analysis using the ahp/anp method
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842, [], (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol64
No1
Pages21-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważona produkcja, żywność, wartość przedsiębiorstwa, CSR, Analityczny Proces Sieciowy
Keywords in Englishsustainable production, food, corporate value, CSR, Analytic Network Process
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano zastosowanie metody AHP/ANP w rozwiązywaniu wielokryterialnych problemów decyzyjnych z zakresu zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Przy obecnie panujących proekologicznych trendach oddziałujących na styl życia ludzi tego rodzaju działania prowadzą do wzrostu atrakcyjności i wiarygodności firmy, wzmacniając tym samym wartość przedsiębiorstwa. Zaproponowane modele ANP: korzyści, kosztów, szans i ryzyka, obejmują wszelkiego rodzaju zależności oraz sprzężenia zwrotne między elementami decyzyjnymi, odzwierciedlając złożoność problemu decyzyjnego oraz relacje zachodzące pomiędzy czynnikami wewnątrz firmy i w jej otoczeniu. Zastosowanie metody AHP/ANP umożliwia podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej wdrożenia zrównoważonej produkcji żywności popartej logiczną argumentacją. W pracy zaprezentowano opinie ekspertów, którzy określili ważność elementów decyzyjnych w każdym z analizowanych modeli BOCR, pozwalając na identyfikację czynników oraz ocenę ich wpływu na wprowadzenie zrównoważonej produkcji żywności w analizowanym przedsiębiorstwie.
URL http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-21.pdf
Internal identifierWRE/2013/269
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*3 (2020-03-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?