Comparison of methods for determination of soil erodibility factor (k-usle) on the example of the Kasińczanka stream basin

Marek Ryczek , Edyta Kruk , Krzysztof Boroń , Sławomir Klatka , Joanna Stabryła

Abstract

Comparison of various methods for K-USLE soil erodibility factor determination was the purpose of this work. The used methods were: Wischmeier’s, Wischmeier’s and Smith’s, Monchareonm’s, Wiliams et al., Renard’s et al., Torii’s et al., Stone’s and Hilborn’s, and two methods NRCS. Calculations were carried out for mountainous basin of the Kasińczanka stream, tributary of the Raba river in the Western Carpathians. The obtained results shows that methods used for soil erodibility factor determination differ considerably. Mean values obtained by analyzed methods fluctuated between 0,138 and 0,354 Mg · ha–1 · Je–1
Author Marek Ryczek (FoEEaLS / DoLRaED)
Marek Ryczek,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Edyta Kruk (FoEEaLS / DoLRaED)
Edyta Kruk,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Krzysztof Boroń (FoEEaLS / DoSRaPP)
Krzysztof Boroń,,
- Department of Soil Remediation and Protection Peatlands
, Sławomir Klatka (FoEEaLS / DoLRaED)
Sławomir Klatka,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Joanna Stabryła (FoEEaLS / DoLRaED)
Joanna Stabryła,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
Other language title versionsPorównanie metod oznaczania współczynnika erozyjności gleby (k-usle) na przykładzie zlewni potoku Kasińczanka
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No2
Pages103-110
Publication size in sheets0.5
Article number11
Keywords in Polishmodel USLE, współczynnik podatności erozyjnej gleby, GIS
Keywords in Englishmodel USLE, soil erodibility factor, GIS
Abstract in PolishCelem pracy było porównanie różnych metod wyznaczania współczynnika erozyjności gleby do modelu USLE. Wybranymi metodami były metody: Wischmeiera, Wischmeiera i Smitha, Monchareonma, Wiliamsa i in., Renarda i in., Toriiego i in., Stonea i Hilborna oraz dwie metody NRCS. Porównanie zostało przeprowadzone dla górskiej zlewni potoku Kasińczanka, dopływu Raby w Karpatach Zachodnich. Otrzymane wyniki pokazują, że metody dają znacznie różniące się rezultaty. Średnie wartości otrzymane zastosowanymi metodami wahały się pomiędzy 0,138 i 0,354 Mg · ha–1 · Je–1.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/15/2013/000150201300012000020010300110.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/200
Languageen angielski
File
Comparison of methods for determination of soil erodibility factor (k-usle) on the example of the Kasińczanka stream basin 334,68 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?