Development and yield of morphologically different groups of winter oilseed rape canopy II. The harvest index value depending on the cutting height

Tadeusz Zając , Bogdan Kulig , Andrzej Oleksy , Agnieszka Synowiec , Kazimierz Pyziak , Norbert Styrc

Abstract

The scientific literature rarely describes the harvest index of winter oilseed rape, most probably due to difficulties in its estimation, resulting from the cracking of siliques. Our work aimed at evaluating the harvest index of winter oilseed rape, depending on the cutting height of plants of different size categories, described in the 1st part of our work. Plants harvested from the field were dried, weighed and then 10 cm sections of the main shoot were cut off, simulating crop cutting during combine harvest. The obtained sections of plant shoots were weighed and a diameter of each was measured individually. Due to the specific distribution of dry mass in the lower section of the main shoot, an improvement of the harvest index value with raising the height of cutting the plants was obtained. Cuts at height of 60 cm increased the harvest index value by 0.08-0.09. Moreover, cutting oilseed rape at height of 60 cm is technically easier and fragments of the main and lateral shoots are left on the field as high stubble of an estimated mass of 1967.5 kg·ha-1. Moreover, this technological solution may optimize harvesting, due to speeding it up.
Author Tadeusz Zając (FoAE / IoPP)
Tadeusz Zając,,
- Institute of Plant Production
, Bogdan Kulig (UAK)
Bogdan Kulig,,
- University of Agriculture in Krakow
, Andrzej Oleksy (UAK)
Andrzej Oleksy,,
- University of Agriculture in Krakow
, Agnieszka Synowiec (FoAE / DoAaAE)
Agnieszka Synowiec,,
- Department of Agrotechnology and Agricultural Ecology
, Kazimierz Pyziak
Kazimierz Pyziak,,
-
, Norbert Styrc
Norbert Styrc,,
-
Other language title versionsRozwój i plonowanie zróżnicowanego morfologicznie łanu rzepaku ozimego II. Kształtowanie się indeksu żniwnego w zależności od wysokości koszenia
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum – Agricultura, ISSN 1644-0625, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol12
No1
Pages57-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishodmiana mieszańcowa, pęd rzepaku, ścierń rzepaku, średnica pędu
Keywords in Englishhybrid cultivar, branch of oilseed rape, oilseed rape stubble, shoot diameter
Abstract in PolishW dostępnej literaturze związanej z rzepakiem ozimym niezbyt często określano wartość wskaźnika plonowania rolniczego (harvest index), zapewne ze względu na utrudnienia wywołane wielką łatwością pękania łuszczyn. Celem badań była ocena kształtowania się wartości wskaźnika plonowania rolniczego w zależności od wysokości cięcia różnych kategorii produkcyjnych roślin rzepaku ozimego, które omówiono w I części pracy. Rośliny zebrane z pól produkcyjnych suszono, ważono, a następnie odcinano 10-centymetrowe fragmenty pędów, symulując różne wysokości cięcia kombajnowego. Odcięte fragmenty ważono i mierzono ich średnicę. Ze względu na specyficzne rozłożenie suchej masy w dolnych odcinkach pędu głównego rzepaku, podwyższanie wysokości cięcia roślin w czasie zbioru żniwnego wpływało na poprawę wartości indeksu żniwnego. Cięcie roślin rzepaku ozimego na poziomie 60 cm podniosło wartości indeksu żniwnego o 0,08-0,09. Cięcie roślin rzepaku na poziomie 60 cm wydaje się technicznie łatwiejsze, z uwagi na fakt pozostawienia na polu grubszych fragmentów pędów – głównego i bocznych, w formie wysokiej ścierni, o szacunkowej masie 1967,5 kg·ha-1, a takie rozwiązanie technologiczne może optymalizować zbiór w czasie żniw poprzez przyspieszenie wykonalności tej czynności.
URL http://agricultura.acta.utp.edu.pl/uploads/pliki/12(1)2013_6.pdf
Internal identifierWRE/2013/206
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-02-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?