Poubojowe metody oceny użytkowości mięsnej bydła

Andrzej Węglarz , Anna Balakowska , Zenon Choroszy

Abstract

This article presents an overview of different methods for objective and noninvasive evaluation of slaughter value in cattle, with special regard to new solutions that improve assessment quality. Ultrasound technique is a highly accurate method used to predict slaughter traits based on ultrasound measurements of muscle area and fat thickness (phenotypic correlations of 0.276–0.719). One of the methods to predict carcass tissue composition, used on a commercial scale, is Video Image Analysis (VIA). Many research centres have developed different computer image analysis systems, which also evaluate carcass confirmation and fatness according to the EUROP grading system. The BeefCam system measures lean and fat colour, which enables meat tenderness to be determined. Other techniques presented in the paper are nuclear magnetic resonance (NMR), optical probe measurements, Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) and multisensorial technique.
Author Andrzej Węglarz (DoAS / DoCB)
Andrzej Węglarz,,
- Department of Cattle Breeding
, Anna Balakowska (DoAS / DoCB)
Anna Balakowska,,
- Department of Cattle Breeding
, Zenon Choroszy
Zenon Choroszy,,
-
Other language title versionsPost-slaughter methods for evaluation of meat performance in cattle
Journal seriesRoczniki Naukowe Zootechniki, ISSN 0137-1657, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol40
No2
Pages109-126
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishbydło, wartość rzeźna, ocena poubojowa, VIA, USG
Keywords in Englishcattle, slaughter value, VIA
Abstract in PolishW pracy przedstawiono przegląd różnych metod obiektywnej i nieinwazyjnej oceny warto- ści rzeźnej bydła ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań poprawiających jakość przeprowadzanej oceny. Technika USG pozwala z dużą dokładnością na szacowanie cech wartości rzeźnej na podstawie pomiarów ultrasonograficznych powierzchni mięśni i grubości tłuszczu (korelacje fenotypowe od 0,276–0,719. Jedną z metod do szacowania m.in. składu tkankowego tusz, stosowaną na skalę przemysłową, jest wizyjna analiza obrazu VIA (Video Image Analysis). W wielu ośrodkach naukowych opracowano różne systemy komputerowej analizy obrazu, które umożliwiają również ocenę uformowania i otłuszczenia tuszy według klasyfikacji EUROP. System BeefCam umożliwia pomiar barwy mięsa chudego i tłuszczu i na tej podstawie wnioskowanie o kruchości mięsa. Inne techniki przedstawione w pracy dotyczą zastosowania rezonansu magnetycznego (NMR), pomiarów optyczno-igłowych, Bioelektrycznej Analizy Impedancji (BIA) oraz techniki multisensorów.
URL www.izoo.krakow.pl/czasopisma/roczniki/2013/2/art02.pdf
Internal identifierWHiBZ/2013/23
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?