Nowa perspektywa finansowa Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 2014-2020 - w kierunku regionalizacji?

Katarzyna Kokoszka

Abstract

This article is the contribution to the discussion about the future shape of the European Union's Common Agriculture Policy. The Common Agriculture Policy (CAP) is confronted with a set of challenges, some unique in nature, some unforeseen, that invite the EU to make a strategic choice for the long-term future of its agriculture and rural areas.
Author Katarzyna Kokoszka (FoAE / IoEcoSoc)
Katarzyna Kokoszka,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsNew financial Perspective of the Common Agriculture Policy of the European Union 2014-2020 - in the Direction of Regionalization?
Journal seriesEkonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5977, (B 8 pkt)
Issue year2013
No280
Pages59-67
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishWspólna Polityka Rolna, kierunki zmian WPR, rozwój regionalny
Keywords in EnglishCommon Agriculture Policy, directions of CAP's changes, regional development of agriculture
Abstract in PolishArtykuł jest głosem w dyskusji na temat przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wspólna Polityka Rolna jest przedmiotem głębokiej dyskusji dotyczącej zmian w ramach jej kierunków i form wsparcia. Jednym z istotnych zagadnień poruszanych podczas tej debaty jest zaznaczający się proces regionalizacji - przesunięcia niektórych instrumentów wsparcia o charakterze sektorowym do działań o charakterze horyzontalnym.
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=24697&from=publication
Internal identifierWRE/2013/98
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieK. Kokoszka
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?