Some structural, economic and production-related problems of small farms in the Małopolskie Voivodeship

Wiesław Musiał

Abstract

The study discusses various aspects of the functioning of small agricultural farms in Poland, especially in its southern part. Among the provinces (voivodeships) of southern Poland, where small farms with up to 5 ha of agricultural land dominate in terms of both number and area, the Małopolskie Voivodeship shows the greatest variability of the conditions of agricultural production in the whole country. This results from the combination of mountains, foothills, uplands and fertile valleys with high-quality soils occurring in its area. For at least 10 years, various problems connected with disagrarisation have been observed to exacerbate in the voivodeship. Namely, the use of the productive potential of land has decreased and the area of fallow lands, especially in the western part of the voivodeship and in areas with prevailing poor soils, has increased. These changes have been concomitant with the decrease in the animal population. The present study touches also upon the position of agriculture in the Małopolskie Voivodeship compared to entire Poland and upon the issues of rural development.
Author Wiesław Musiał (FoAE / IoEcoSoc)
Wiesław Musiał,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsWybrane problemy strukturalne, ekonomiczne i produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim
Journal seriesProblemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, ISSN 2300-0902, (B 7 pkt)
Issue year2013
No1
Pages41-63
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishmałe gospodarstwa rolne, dezagraryzacja, województwo małopolskie
Keywords in Englishsmall agricultural farms, disagrarisation, Małopolskie Voivodeship
Abstract in PolishOpracowanie obejmuje różne aspekty funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych w Polsce, zwłaszcza w jej południowej części. Wśród województw południowej Polski, gdzie zarówno pod względem ilościowym, jak i obszarowym dominują gospodarstwa drobne, posiadające do 5 ha użytków rolnych, wyróżnia się województwo małopolskie. Województwo to charakteryzuje się największym w kraju zróżnicowaniem warunków produkcji rolnej. Wynika to stąd, że obok terenów górskich, pogórzy i wyżyn występują tu urodzajne doliny o glebach najwyższej jakości. Od co najmniej 10 lat na terenie województwa obserwuje się narastanie różnych problemów związanych z dezagraryzacją. Zmniejsza się wykorzystanie potencjału produkcyjnego ziemi, a zwiększa areał odłogów, zwłaszcza w zachodniej części województwa oraz na terenach z przewagą gleb słabych. Jednocześnie maleje pogłowie zwierząt. W artykule odniesiono się także do pozycji rolnictwa Małopolski na tle kraju oraz do problematyki rozwoju obszarów wiejskich.
URL http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2013_z1_a04.pdf
Internal identifierWRE/2013/254
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Some structural, economic and production-related problems.pdf of 08-12-2017
2,95 MB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?