Możliwości zwiększenia stabilności plonowania bobu (Vicia faba var. major)

Adriana Nowicka-Połeć , Edward Kunicki, prof. UR

Abstract

This article reviews current knowledge regarding the influence of enbironmental conditions on the growth, flowering, podding and yield of the broad bean crop. Its production and productivity are affected by different biotic and abiotic stresses. The development of flowers, pods and seeds are key processes in the formation of seed yield of broad bean. The flowering and early podding stages of plant development are the most sensitive to water deficit in plants, causing a reduction in seed yield. It is also suggested that insect pollinators are one of the main factors responsible for the yield increasing. A better understanding of blooming and podding processes is essential for obtaining yield stability in changing environment's conditions. It is said that deficiency of water in the soil is one of the most influential factors of blossoms and pods decay, although further researches are required.
Author Adriana Nowicka-Połeć (FoH / DoVaMPla)
Adriana Nowicka-Połeć,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
, Edward Kunicki, prof. UR (FoH / DoVaMPla)
Edward Kunicki, prof. UR,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
Other language title versionsThe possibility of increasing yield stability of broad bean (Vicia faba var. major)
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages521-531
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbób, kwitnienie, zapylanie, wilgotność gleby, plon
Keywords in Englishbroad been, flowering, pollination, soil moisture, yield
Abstract in PolishW niniejszym przeglądzie zebrano i uporządkowano ważniejsze dane literaturowe omawiające niektóre przyczyny małej produktywności bobu, jak i możliwości zwiększenia stabilności jego plonowania. Jedną z głównych, z produkcyjnego punktu widzenia, wad użytkowanych rolniczo roślin bobowatych jest niestabilność plonowania. Wysokość i jakość plonu bobu uzależniona jest od szeregu czynników środowiskowych i biologicznych. Z czynników środowiskowych należy wymienić przede wszyszytkim wielkość opadów wpływająca na wilgotność gleby. Wśród czynników biologicznych dominującym jest sposób zapylania kwiatów. Kwiaty bobu mją mocny zapach i są licznie odwiedzane przez pszczoły i trzmiele, jednak powszechnym zjawiskiem jest opadanie kwiatów oraz zawiązków strąków, mającym duży wpływ na wielkość i jakość plonu. Poznanie rekacji roślin bobu w zróżnicowanych warunkach środowiskowych oraz właściwych mechanizmów zapylania kwiatów, może być pomocne zarówno w poszukiwaniu źródeł niestabilności plonowania, jak i zwiększenia produktywności tej rośliny.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/69
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?