Eksport a dynamika produkcji sektorów rolnych krajów UE

Jacek Strojny

Abstract

The paper attempts to investigate the dynamic causality between exports and output of agribusiness sector of EU countries. This was achieved by examining correlation estimates concerning variables mentioned above and exploring production / exports ratio indicator dynamics in the period of 1994–2010. The study results showed a dependence between variables under investigation and reveled significant patterns differentiation of interde-pendence between agricultural exports and production in EU countries.
Author Jacek Strojny (FoAaE / DoMS)
Jacek Strojny,,
- Department of Mathematical Statistics
Other language title versionsExport and dynamics of EU countries’ agricultural output
Journal seriesMetody ilościowe w badaniach ekonomicznych, ISSN 2082-792X, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol14
No3
Pages71-80
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisheksport rolny, produkcja rolna, kraje UE
Keywords in Englishagricultural export, agricultural production, EU countries
Abstract in PolishOpracowanie ma na celu śledzenie dynamicznego sprzężenia między eksportem a produkcją sektora agrobiznesu w krajach UE. Dokonano tego poprzez badanie oszacowań korelacji między wskazanymi zmiennymi oraz przez obserwację dynamiki wskaźnika relacji produkcja / eksport sektorów rolnych krajów UE w latach 1994–2010. Rezultaty studium wskazują na występowanie zależności między badanymi zmiennymi oraz ukazują szeroki zakres zróżnicowania wzorców relacji między eksportem rolnym a produkcją końcową rolnictwa w badanych krajach.
URL https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.desklight-bd329d2f-1068-4486-a485-fa96871c6449/content/partContents/cc0fdf5a-8da2-3d8d-ae4e-b2196b5ff5a1
Internal identifierWRE/2013/280
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?