An assessment of the competitiveness of Polish exports to Germany in respect of sectors based on market attractiveness and market position

Jacek Strojny

Abstract

The study is aimed at assessing international competitiveness of Polish exports on a selected market. The research was conducted at sectoral level. The research method employed is the attractiveness and position indicator (AP-indicator). The AP-indicator adopts the portfolio models approach. The method enabled to quantify target market’s attractiveness and the competitive position of Polish exports on that market. The research is based on EUROSTAT statistics and covers the period of 2010-2018. According to the results, all the widely defined categories of products delivered by Polish exporters to German may be considered as competitive. The most promising part of Polish exports on the considered market are the SITC 0+1, SITC 5, SITC 6+8, and SITC 7 class, characterised by the extraordinary market growth and high exports’ dynamics. The study is dedicated only to assessing competitiveness. Explaining the drivers of the competitiveness is beyond the scope of the research
Author Jacek Strojny (FoAaE / DoSnSP)
Jacek Strojny,,
- Department of Statistics and Social Policy
Other language title versionsOcena konkurencyjności eksportu polskiego do Niemiec w ujęciu sektorowym na podstawie koncepcji atrakcyjności rynku i pozycji rynkowej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol63
No8
Pages245-257
Publication size in sheets0.6
Keywords in EnglishPolish exports, international competitiveness, AP-indicator, competitiveness indicator.
Keywords in original languagepolski eksport, konkurencyjność międzynarodowa, wskaźnik AP, miernik konkurencyjności
Abstract in PolishBadanie ma na celu oszacowanie konkurencyjności międzynarodowej polskiego eksportu na wybranym rynku. Badanie prowadzono na poziomie sektorowym. W studium wykorzystanometodęnazywanąwskaźnikiematrakcyjnościipozycjirynkowej(wskaźnikAP). Technika ta odwołuje się do metod portfelowych. Umożliwiła ona kwantyfikację atrakcyjności rynku docelowego oraz pozycji konkurencyjnej polskiego eksportu na ten rynek. Badanie bazuje na danych EUROSTAT i obejmuje lata 2010-2018. Stosownie do wyników analizy wszystkie szeroko zdefiniowane klasy produktów oferowane przez polskich eksporterów na rynku niemieckim można uznać za konkurencyjne. Jako najbardziej perspektywiczne należy postrzegać klasy produktowe SITC 0+1, SITC 5, SITC 6+8 oraz SITC 7, charakteryzujące się ponadprzeciętnym tempem wzrostu rynku oraz wysoką dynamiką eksportu. Studium ma na celu jedynie ocenę konkurencyjności. Poszukiwanie czynników konkurencyjności nie jest przedmiotem badania.
DOIDOI:10.15611/pn.2019.8.19
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142959/edition/74256
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
An assessment of the competitiveness of Polish exports to Germany in respect of sectors based on market attractiveness and market position of 06-03-2020
1,63 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?