Wykorzystanie progu rentowności i wskaźnika bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w ocenie opłacalności produkcji jaj wylęgowych kur nieśnych na przykładzie wybranej fermy drobiu

Katarzyna Utnik-Banaś , Elżbieta Sowula-Skrzyńska , Magda Baranek

Abstract

The analysis of production profitability of hatching eggs on the example of poultry farm in years 2005- 2011 in Silesian province was presented in this paper. Results confirm dominance of direct costs which share are above 97% of total costs (this business was very material consuming). The main risk factor of running business were changes of market price as well as price of production means and as a result change of index of security level. Results of article confirm that index of cost level, threshold of profitability and index of security can be useful tool for assessment of eggs production profitability in changing external conditionings.
Author Katarzyna Utnik-Banaś (FoAaE / DoMaMiA)
Katarzyna Utnik-Banaś,,
- Department of Management and Marketing in Agribusiness
, Elżbieta Sowula-Skrzyńska
Elżbieta Sowula-Skrzyńska,,
-
, Magda Baranek
Magda Baranek,,
-
Other language title versionsUsing of profitability threshold and enterprise security index in assessment of profitability of hatching eggs productions of laying hens on the example of chosen poultry farm
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No5
Pages330-335
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishopłacalność produkcji, koszty produkcji, kury nioski
Keywords in Englishprofitability of production, production costs, laying hens
Abstract in PolishCelem badań było przedstawienie opłacalności produkcji jaj wylęgowych na przykładzie fermy drobiu w województwie śląskim za lata 2005-2011. Przeprowadzona analiza potwierdziła dominujący udział kosztów bezpośrednich, które stanowiły ponad 97% kosztów całkowitych (działalność była bardzo materiałochłonna). Głównym czynnikiem ryzyka prowadzonej działalności były zmiany cen zbytu i zakupu środków produkcji i w efekcie zmieniający się w kolejnych latach wskaźnik poziomu bezpieczeństwa. Wykorzystane w badaniach wskaźniki – poziomu kosztów, progu bezpieczeństwa mogą stanowić dobre narzędzie do oceny opłacalności produkcji jaj w zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych.
URL http://rn.seria.com.pl/rn/category/26-15-5.html?download=1291:15-5-utnik
Internal identifierWRE/2013/234
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Oświadczenie o afiliacjiKatarzyna Utnik-Banaś - dołączone do publikacji
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?