Ocena przestrzennego ukształtowania działek różniczan na przykładzie Mściwojowa

Jacek Gniadek

Abstract

The following study presents results of the research concerning land configuration of plots located in Mściwojów which are in possession of people who live outside the area. A basic surface element that was taken for analysis were continuous parts of cadastral plots utilized using only one utilization type. In order to carry out this study, the following, specialist computer programs were applied: MKTopoGUTR, Plikpol and Pole . They utilize data from a numeric cadastre map and from a descriptive part of the digital general lands and buildings register. The detailed research deals with 20 basic features of land configuration of plots. The research into the land configuration of plots with arable land consisted in evaluating the plain of plots by comparing individual features land configuration of plots with the values assumed to be correct or optimal.The results of obtained parameters were estimated in the scope of their correctness which made it possible to indicate flaws in the existing land structure and to define a course of improvement.
Author Jacek Gniadek (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jacek Gniadek,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Other language title versionsEvaluation of the spatial shape of plots which belong to people who live outside the area of Msciwojow
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol3
NoII
Pages133-143
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozłóg gospodarstwa rolnego, struktura przestrzenna gruntów
Keywords in Englishland farm configuration, land spatial structure
Abstract in PolishArtykuł zawiera wyniki badań rozłogu działek w miejscowości Mciwojów, których właściciele zamieszkują poza jej obszarem. Podstawowym elementem powierzchniowym, przyjętym do badań, były ciągłe części działek ewidencyjnych objęte jedną formą użytkowania. Do wykonania badań zastosowano specjalistyczne programy komputerowe: MKTopoGUTR, Plikpol i Pole, które wykorzystują dane z numerycznej mapy ewidencyjnej i części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie cyfrowym. Szczegółowymi badaniami objętych zostało 20 podstawowych cech rozłogu działek. Badanie ukształtowania rozłogu działek ornych polegało na wykonaniu oceny ich rozłogu, poprzez porównanie poszczególnych cech rozłogu działek z wielkościami uznawanymi za poprawne bądź optymalne. Uzyskane parametry poddano ocenie w zakresie ich poprawności, co pozwoliło na wskazanie wad w istniejącym układzie gruntowym i określenie kierunków jego poprawy.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17007.htm?plik=1397
Internal identifierWIŚIG/2013/99
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?