Koncepcja zarządzania wiedzą a potrzeba zmian w jednostkach parków narodowych

Urszula Ziemiańczyk

Abstract

National parks play a very special role in society, which should justify special concern for the condition of these units. Starting from the most fundamental sources of infor-mation - laws (ignoring controversies over changes made in recent years), the article attempts to link the goals of the existence of national parks and their tasks with a mod-ern concept of knowledge management that is developing together with the challenges of the modern world. Current socio-economic development gained new character and accelerated because new properties of external environment determined an unprece-dented increase in the value of knowledge. Knowledge becomes a new instrument of making changes.
Author Urszula Ziemiańczyk (FoPaPE / IoAEaI)
Urszula Ziemiańczyk,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsConcept of knowledge management and the need fora change in the National Parks
Pages64-79
Publication size in sheets0.75
Book Nocoń Marek, Pasierbek Tomasz, Sobczuk Jadwiga, Walas Bartłomiej (eds.): Parki narodowe i otoczenie społeczno-gospodarcze. Skazani na dialog , 2019, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ISBN 978-83-947044-1-4, 277 p.
Keywords in Polishzarządzanie wiedzą, park narodowy, wiedza, zarządzanie strategiczne, zadania operacyjne
Keywords in Englishknowledge management, national park, knowledge, strategic management, operational tasks
Abstract in PolishParki narodowe pełnią bardzo szczególną rolę w społeczeństwie, co powinno uzasadniać szczególna troskę o kondycję tych jednostek. Wychodząc od najbardziej źródłowych informacji – ustawy (pomijając kontrowersje wokół zmian dokonanych w ostatnich latach) – w artykule podjęto próbę powiązania celów istnienia parków narodowych oraz ich zadań z nowoczesną koncepcją zarządzania wiedzą, rozwijającą się wraz w wyzwaniami współczesnego świata. Aktualnie rozwój społeczno-gospodarczy nabrał nowego charakteru i tempa, ponieważ nowe właściwości otoczenia zewnętrznego zdeterminowały niespotykany dotąd wzrost wartości wiedzy. Wiedza staje się głównym instrumentem dokonywania zmian
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?