Zastosowanie metody Churchilla w określeniu zdolności zbiornika wodnego w Zesławicach do zatrzymywania rumowiska

Bogusław Michalec

Abstract

The results of sediment trap efficiency of the small water reservoir βin the following years of operation were introduced in this work. The qualification of the possibility of determination of the sediment trap efficiency of water reservoir at Zesławicach on the river Dłubnia using of the method Churchilla was the aim of this work. Sediment trap efficiency was qualified on the basis of several the measurements of silting in periods before and after desilting of reservoir and on the basis of calculations of the suspended sediment transport. The measurements of sediment volume deposited in water reservoir in Zesławicach were executed using the rod probe from the boat in cross-sections and the method of distracted points. The quantity of sediment delivered to the water reservoir in Zesławice was qualified the direct method, according to the IMGW instruction, and was calculated according to the DR-USLE method. The sediment trap efficiency reservoir at Zesławice in first year of operation in periods before and after desilting, definite on the basis of measurements of silting carries out 84.4 and 88.8% respectively. Churchill’s formula can be used to approximate qualification of the initial value βof water reservoir at Zesławice. The value of sediment trap efficiency reduced above three times in the period before desilting and above twice in the period after desilting. However silting trap efficiency definite according to the Churchill’s method will hardly reduce in comparable periods about 20 and 5%. Regression relationships in form β= 25.3ln(SI) – 359.1 and β= 56.4ln(SI) – 915.2 makes possible the qualification of the sediment trap efficiency of the reservoir at Zesławice in the several years of operation before and after desilting. Introduced by Churchill sedimentation index can be used to the study of dependence enabling delimitation of the sediment trap efficiency of small water reservoirs.
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsThe application of Churchill’s method in the qualification of sediment trap efficency of water reservoir at Zesławice
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2011
Vol10
No1
Pages33-46
Publication size in sheets0.65
Article number3
Keywords in Polishmały zbiornik wodny, rumowisko, wskaźnik sedymentacji, zdolność zbiornika do zatrzymania rumowiska
Keywords in Englishsmall water reservoir, suspended sediment, sedimentation index, sediment trap efficiency of reservoir
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki obliczeń zdolności małego zbiornika wodnego do zatrzymywania rumowiska βw kolejnych latach eksploatacji. Celem pracy było określenie możliwości wyznaczenia zdolności zbiornika wodnego w Zesławicach na rzece Dłubni do zatrzymywania rumowiska za pomocą metody Churchilla. Zdolność ta została określona na podstawie kilku pomiarów zamulania przed odmuleniem i po odmuleniu zbiornika oraz obliczeń transportu rumowiska unoszonego. Pomiary zamulania zbiornika wodnego w Zesławicach wykonano sondą drążkową z łodzi w przekrojach poprzecznych oraz metodą punktów rozproszonych. Ilość rumowiska unoszonego dopływającego do tego zbiornika określono metodą bezpośrednią, zgodnie z instrukcją IMGW, oraz metodą DR-USLE. Zdolność zbiornika w Zesławicach do zatrzymywania rumowiska w pierwszym roku eksploatacji przed odmuleniem i po nim ustalona na podstawie pomiarów wynosi odpowiednio 82 i 84% i jest bliska wartościom określonym według wzoru Churchilla, wynoszącym odpowiednio 84,4 i 88,8%. Wzór Churchilla może służyć wyznaczeniu w sposób przybliżony wartości początkowej βzbiornika wodnego w Zesławicach. Wartość rzeczywistej zdolności zbiornika do zatrzymywania rumowiska zmniejszyła się ponadtrzykrotnie w okresie przed odmuleniem i ponaddwukrotnie w okresie po odmuleniu. Natomiast zdolność zbiornika do zatrzymywania rumowiska określona według metody Churchilla βCh ulegnie zmniejszeniu w porównywalnych okresach zaledwie o 20% i 5%. Zależności regresyjne w postaci β= 25,3ln(SI) – 359,1 i β= 56,4ln(SI) – 915,2 umożliwiają określenie zmiany zdolności zbiornika w Zesławicach do zatrzymania rumowiska w kolejnych latach eksploatacji przed i po odmuleniu. Wprowadzony przez Churchilla wskaźnik sedymentacji może zostać wykorzystany do opracowania zależności umożliwiającej wyznaczenie zdolności małych zbiorników wodnych do zatrzymywania rumowiska.
Languagepl polski
File
Zastosowanie metody Churchilla w określeniu zdolności zbiornika wodnego w Zesławicach do zatrzymywania rumowiska 337,85 KB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?