Ocena przydatności osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego do budowy uszczelnień w składowiskach odpadów komunalnych

Karolina Koś , Eugeniusz Zawisza

Abstract

The paper presents geotechnical characteristic of bottom sediments from Rzeszowski Reservoir. They were classified as silty soils in liquid state, with organic parts content above 2%, therefore classified as organic. Averaged material, that came from mixing all sediments samples, was classified as silt with low permeability, large surface area, increased organic parts content and relatively high values of shear strength parameters. Based on carried out analysis it was stated that tested sediments can be preliminary accepted for forming soil liners in municipal waste disposal sites.
Author Karolina Koś (FoEEaLS / DoHEaG)
Karolina Koś,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Eugeniusz Zawisza (FoEEaLS)
Eugeniusz Zawisza,,
- Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying
Other language title versionsUsability evaluation of bottom sediments from Rzeszowski reservoir for soil liners in municipal waste disposal sites
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol11
No4
Pages49-60
Publication size in sheets0.55
Article number5
Keywords in Polishosady denne, charakterystyka geotechniczna, ocena przydatności, przesłony uszczelniające
Keywords in Englishbottom sediments, geotechnical characteristics, soil liners
Abstract in PolishW pracy przedstawiono charakterystykę geotechniczną osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego. Sklasyfikowano je jako grunty pylaste, kilkufrakcyjne, w stanie płynnym. Zawartość części organicznych w badanych osadach przekraczała 2%, w wyniku czego zaliczają się one do gruntów organicznych. Materiał uśredniony, powstały przez zmieszanie wszystkich próbek, sklasyfikowano jako pył kilkufrakcyjny, słabo przepuszczalny, o dużej powierzchni właściwej, podwyższonej zawartości części organicznych oraz stosunkowo wysokich wartościach parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie. Na podstawie analizy przydatności badanych osadów stwierdzono, że wstępnie można je uznać za przydatne do formowania przesłon uszczelniających w składowiskach odpadów komunalnych.
Languagepl polski
File
Ocena przydatności osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego do budowy uszczelnień w składowiskach odpadów komunalnych 495,04 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?