Jakość kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa małopolskiego

Monika Jaworska

Abstract

The purpose of this paper is to estimate level of quality of human capital of rural in malopolskie province. For this purpose it was used multidimensional statistical analysis allowing to describe complex effect with help of one variable, so called value of synthetic variable (Hellwig's method, additive aggregation function)
Author Monika Jaworska (FoAaE / DoMS)
Monika Jaworska,,
- Department of Mathematical Statistics
Other language title versionsThe quality of human capital in rural areas of Malopolska
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15/5
Pages131-136
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkapitał ludzki, wielowymiarowa analiza porównawcza, Małopolska
Keywords in Englishhuman capital, Multivariate analysis of comparative, Małopolska
Abstract in PolishCelem badań było określenie poziomu kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa małopolskiego przy wykorzystaniu wybranych metod konstruowania mierników syntetycznych oraz porównanie otrzymanych rezultatów. W badaniach nad jakością kapitału ludzkiego, a zwłaszcza w przestrzennych analizach porównawczych pomocne jest stosowanie metod statystyki wielowymiarowej, pozwalające na wyznaczenie miary syntetycznej. Miary te zastępują liczny zbiór cech obiektu jedną zmienną zagregowaną. Takie podejście umożliwia ocenę badanego obiektu za pomocą jednej wartości, a także pozwala na porządkowanie analizowanych obiektów pod względem rozpatrywanego zjawiska. Wybrano dwie metody konstrukcji zmiennej syntetycznej i porównano otrzymane według nich wyniki. Przedmiot badań stanowi 122 gminy wiejskie województwa małopolskiego. Do konstrukcji syntetycznej miary infrastruktury przyjęto 8 zmiennych diagnostycznych opisujących jakość kapitału ludzkiego.
URL http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171345807
Internal identifierWRE/2013/283
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?