Rozwój pąków zimujących, kwitnienie i owocowanie Hacquetia epipactis w warunkach in situ i ex situ

Ewa Sitek , Barbara Nowak

Abstract

Hacquetia epipactis developed the mixed overwintering buds containing in average 3.2 inflorescence buds and usually one vegetative bud located in the peripheral region. The growth of the overwintering buds occurred until November when the period of winter dormancy begins. Pollen viability was 95.6%. The efficiency of seed setting in situ was 75.6%. The efficiency of seed setting in ex situ conditions was decreased and amounted to 64.9%. There is no objectives to assume that the low number of generative offspring was caused by disturbances in the generative processes. Increasing the efficiency of generative reproduction for horticulture purposes or species protection activities should be based on optimizing the conditions for seed germination using the available horticultural techniques.
Author Ewa Sitek ( / / O-KBiFR)
Ewa Sitek,,
-
, Barbara Nowak ( / / O-KBiFR)
Barbara Nowak,,
-
Other language title versionsDevelopment of overwintering buds, flowering and fruit bearing of hacquetia epipactis in in situ and ex situ conditions
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No20
Pages171-183
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkwiatostan, rozmnażanie generatywne, żywotność pyłku
Keywords in Englishinflorescence, generative reproduction, pollen viability
Abstract in PolishHacquetia epipactis wytwarzała mieszane pąki zimujące zawierające średnio 3,2 pąki kwiatostanowe i najczęściej jeden pąk wegetatywny zlokalizowany w części obwodowej. Wzrost pąków zimujących następował do listopada, a następnie wchodziły one w okres spoczynku zimowego. Żywotność pyłku wynosiła 95,6%. Efektywność wiązania nasion w warunkach ex situ była obniżona i wynosiła 64,9%. W warunkach in situ efektywność wiązania nasion wynosiła 75,6%. Nie wydaje się, żeby mała wydajność uzyskania potomstwa generatywnego była spowodowana zaburzeniami w przebiegu procesów generatywnych. Zwiększenie efektywności rozmnażania generatywnego na użytek ogrodnictwa lub w celu ochrony czynnej gatunku, powinno polegać na optymalizacji warunków kiełkowania materiału siewnego z wykorzystaniem dostępnych technik ogrodniczych.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/24
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePrezentowane wyniki stanowią część projektu badawczego finansowanego w ramach stypendium przyznanego przez J.M. Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z Własnego Funduszu Stypendialnego w 2011 r.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?