Wykorzystanie biegaczowatych jako biowskaźników do oceny stanu środowiska przyrodniczego koryt i brzegów rzek górskich o różnym stopniu przekształcenia

Renata Kędzior , Tomasz Skalski

Abstract

The aim of the investigation was to estimate factors responsible for sustaining riverine communities in stream sections with various bank regulation systems. The research were conducted on Porebianka stream in the Polish Western Carpathians, where 10 different types of river regulations were chosen for the analysis (strong incision without alluvial deposits, redeposition with sand and gravel banks, concrete revetment walls along the banks, channel with banks lined with rip-rap and reference unmanaged cross- section). We conclude that the carabid beetles assemblages of the studied river sections respond mainly to hydraulic parameters of the stream. Elimination of frequent natural bank inundation (due to the regulations of the banks) is the main factor responsible for the impoverishment and extinction of riverine communities.
Author Renata Kędzior (FoEEaLS / DoECaAP)
Renata Kędzior,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
, Tomasz Skalski
Tomasz Skalski,,
-
Other language title versionsCarabid beatles as indicators reflecting riverine environmental conditions in different types of river regulations
Journal seriesInżynieria Ekologiczna, ISSN 2081-139X, (B 9 pkt)
Issue year2013
No32
Pages95-105
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishśrodowiska nadrzeczne, biegaczowate, regulacje koryta, redepozycja, erozja wgłębna, ekologia
Keywords in Englishriverine habitats, carabid beetles, channel regulations, redeposition, incision, ecology
ASJC Classification1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics; 2300 General Environmental Science
Abstract in PolishCelem pracy była weryfikacja czy występowanie materiału żwirowiskowego w korytach rzecznych stanowi jedyny czynnik odpowiedzialny za utrzymanie elementów biotycznych związanych ze środowiskami w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Badania terenowe prowadzono w przekrojach potoku górskiego Porębianka, o bardzo dobrze poznanej strukturze geomorfologicznej i posiadającej równocześnie silnie zmodyfikowane przez człowieka koryto. Występują tam odcinki, gdzie następuje silne wcinanie dna koryta, często aż do warstwy skały macierzystej, oraz miejsca, w których następuje redepozycja materiału żwirowego. Do analiz wybrano dziesięć przekrojów o zróżnicowanym stopniu modyfikacji koryta i brzegu. Wyniki wskazują, że czynnikami decydującymi o występowaniu organizmów nadrzecznych jest konieczność częstego zalewania środowisk nadbrzeżnych. Regulacje koryta i brzegów potoku oraz silne erozja wgłębna powodują zanik organizmów związanych z tym typem ekosystemu.
URL http://www.ineko.net.pl/pdf-371-357?filename=WYKORZYSTANIE.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/220
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.394
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?