Wykorzystanie przewodności elektrycznej gleby do oceny przestrzennego zróżnicowania wartości siły oporu roboczego narzędzia wzorcowego

Paweł Kiełbasa , Mirosław Zagórda , Marosz Korenko , Marián Bujna

Abstract

With indirect methods, the measurement of tractive force is very often used as a parameter illustrating the variability of soil conditions. The aim of the study was to determine the relationship between the results of soil electrical conductivity scanning with the EM38 probe and the working resistance of the reference tool generated by the soil compaction or possibly subsoil. The scope of the research included measurements with simultaneous recording of geographical coordinates of all measurement points, which allowed to generate maps of variation of the analyzed quantities. It has been observed that in the case of several areas separated within the experimental polygon, there is a strong relationship between the soil's electrical conductivity and the resistance of the reference tool. The obtained test results provide the basis for further work and validation of the method for measuring soil electrical conductivity in a way that allows its practical use not only to determine the instantaneous variability of soil, but also to control the operation of cultivation machines carried out in real time.
Autor Paweł Kiełbasa (IPiE / Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych)
Paweł Kiełbasa
- Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
, Mirosław Zagórda (IPiE / Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych)
Mirosław Zagórda
- Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
, Marosz Korenko - Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze
Marosz Korenko
-
, Marián Bujna - Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze
Marián Bujna
-
Inne wersje tytułuThe use of soil electrical conductivity to spatial differentiation of the value of the working resistance of a reference tool
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2020
Tom96
Nr2
Paginacja133-136
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimsystem pomiarowy, automatyka, GPS, rolnictwo precyzyjne
Słowa kluczowe w języku angielskimmeasuring system, automation, GPS, precision agriculture
Klasyfikacja ASJC2208 Electrical and Electronic Engineering
Streszczenie w języku polskimPrzy metodach pośrednich bardzo często wykorzystywany jest pomiar siły uciągu jako parametru obrazującego zmienność warunków glebowych. Celem badań było określenie relacji pomiędzy wynikami skanowania przewodności elektrycznej gleby sondą EM38 a oporem roboczym narzędzia wzorcowego generowanym przez zagęszczenie gleby, ewentualnie podglebia. Zakres badań obejmował pomiary z jednoczesnym zapisem współrzędnych geograficznych wszystkich punktów pomiarowych sposób pozwalający wygenerować mapy zróżnicowania analizowanych wielkości. Zaobserwowano, że w przypadku kilku obszarów wydzielonych w obrębie poligonu doświadczalnego istnieje silny związek pomiędzy przewodnością elektryczną gleby a oporem narzędzia wzorcowego. Uzyskane wyniki badań dają podstawę do prowadzenia dalszych prac i walidacji metody pomiaru przewodności elektrycznej gleby w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie nie tylko do określania chwilowej zmienności gleby, ale również do sterowania pracą maszyn uprawowych realizowanym w czasie rzeczywistym.
DOIDOI:10.15199/48.2020.02.32
URL http://sigma-not.pl/publikacja-124705-2020-2.html
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; Impact Factor WoS: 2011 = 0.244 (2)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?