Wykorzystanie przewodności elektrycznej gleby do oceny przestrzennego zróżnicowania wartości siły oporu roboczego narzędzia wzorcowego

Paweł Kiełbasa , Mirosław Zagórda , Marosz Korenko , Marián Bujna

Abstract

With indirect methods, the measurement of tractive force is very often used as a parameter illustrating the variability of soil conditions. The aim of the study was to determine the relationship between the results of soil electrical conductivity scanning with the EM38 probe and the working resistance of the reference tool generated by the soil compaction or possibly subsoil. The scope of the research included measurements with simultaneous recording of geographical coordinates of all measurement points, which allowed to generate maps of variation of the analyzed quantities. It has been observed that in the case of several areas separated within the experimental polygon, there is a strong relationship between the soil's electrical conductivity and the resistance of the reference tool. The obtained test results provide the basis for further work and validation of the method for measuring soil electrical conductivity in a way that allows its practical use not only to determine the instantaneous variability of soil, but also to control the operation of cultivation machines carried out in real time.
Author Paweł Kiełbasa (FoPaPE / Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes)
Paweł Kiełbasa,,
- Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes
, Mirosław Zagórda (FoPaPE / Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes)
Mirosław Zagórda,,
- Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes
, Marosz Korenko - Slovak University of Agriculture in Nitra
Marosz Korenko,,
-
, Marián Bujna - Slovak University of Agriculture in Nitra
Marián Bujna,,
-
Other language title versionsThe use of soil electrical conductivity to spatial differentiation of the value of the working resistance of a reference tool
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol96
No2
Pages133-136
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem pomiarowy, automatyka, GPS, rolnictwo precyzyjne
Keywords in Englishmeasuring system, automation, GPS, precision agriculture
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishPrzy metodach pośrednich bardzo często wykorzystywany jest pomiar siły uciągu jako parametru obrazującego zmienność warunków glebowych. Celem badań było określenie relacji pomiędzy wynikami skanowania przewodności elektrycznej gleby sondą EM38 a oporem roboczym narzędzia wzorcowego generowanym przez zagęszczenie gleby, ewentualnie podglebia. Zakres badań obejmował pomiary z jednoczesnym zapisem współrzędnych geograficznych wszystkich punktów pomiarowych sposób pozwalający wygenerować mapy zróżnicowania analizowanych wielkości. Zaobserwowano, że w przypadku kilku obszarów wydzielonych w obrębie poligonu doświadczalnego istnieje silny związek pomiędzy przewodnością elektryczną gleby a oporem narzędzia wzorcowego. Uzyskane wyniki badań dają podstawę do prowadzenia dalszych prac i walidacji metody pomiaru przewodności elektrycznej gleby w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie nie tylko do określania chwilowej zmienności gleby, ale również do sterowania pracą maszyn uprawowych realizowanym w czasie rzeczywistym.
DOIDOI:10.15199/48.2020.02.32
URL http://sigma-not.pl/publikacja-124705-2020-2.html
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?