The occurrence of Hymenoscyphus pseudoalbidus apothecia in the leaf litter of Fraxinus excelsior stands with ash dieback symptoms in southern Poland

Tadeusz Kowalski , Maciej Białobrzeski , Agnieszka Ostafińska

Abstract

The paper presents the results of a study performed in 28 ash stands located in Myślenice and Dynów Forest Districts in southern Poland. The intensity of Fraxinus excelsior disease process was estimated based on the disease symptoms analysis of 1400 trees. The amount of infectious material of Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea) was estimated by the leaf litter examination on 166 square (0.5 × 0.5 m) plots. The total number of ash leaf rachises and apothecia were counted. The analysis shows that the estimated number of H. pseudoalbidus apothecia may reach from 370 thousand to over 13 million per hectare at a time.
Author Tadeusz Kowalski (FoF / DoFP)
Tadeusz Kowalski,,
- Department of Forest Pathology
, Maciej Białobrzeski (FoF / DoFP)
Maciej Białobrzeski,,
- Department of Forest Pathology
, Agnieszka Ostafińska (FoF / DoFP)
Agnieszka Ostafińska,,
- Department of Forest Pathology
Other language title versionsWystępowanie miseczek Hymenoscyphus pseudoalbidus w ściole w zamierajacych drzewostanach jesionowych w południowej Polsce
Journal seriesActa Mycologica, ISSN 0001-625X, (B 14 pkt)
Issue year2013
Vol48
No2
Pages135-146
Keywords in EnglishFraxinus excelsior, ash dieback, Hymenoschypus pseudoalbidus
ASJC Classification1110 Plant Science; 1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
Abstract in PolishBadania prowadzono w sierpniu 2011 roku w 14 drzewostanach jesionowych o różnym wieku na terenie Nadl. Myślenice oraz w 14 takich drzewostanach w Nadl. Dynów. W każdym drzewostanie, w jego środkowej części, dokonano oceny nasilenia występowania wybranych symptomów chorobowych u 50 rosnących bezpośrednio obok siebie drzew Fraxinus excelsior. Ogółem analizie stanu zdrowotnego poddano 1400 drzew. Dla oceny częstości występowania miseczek Hymenoscyphus pseudoalbidus w każdym drzewostanie zaznaczono 6 (w dwu drzewostanach o małej powierzchni po 5) poletek o wymiarach 0.5 × 0.5 m, w odstępie, co 50 m wzdłuż przekątnej drzewostanu. Z poletek zebrano i policzono wszystkie ubiegłoroczne nerwy liściowe i wykształcone na nich miseczki H. pseudoalbidus. Ogółem założono 82 poletka w drzewostanach Nadl. Myślenice i 84 poletka w drzewostanach Nadl. Dynów.
DOIDOI:10.5586/am.2013.031
URL https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/article/view/am.2013.031/2181
Internal identifierWL/12/7
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0
Citation count*6 (2016-03-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?