Składniki tworzyw sztucznych zaburzające funkcje układu nerwowego

Konrad Andrzej Szychowski , Anna Katarzyna Wójtowicz

Abstract

Development of the chemical industry leads to the development of new chemical compounds, which naturally do not exist in the environment. These chemicals are used to reduce flammability, increase plasticity, or improve solubility of other substances. Many of these compounds, which are components of plastic, the new generation of cosmetics, medical devices, food packaging and other everyday products, are easily released into the environment. Many studies have shown that a major lipophilicity characterizes substances such as phthalates, BPA, TBBPA and PCBs. This feature allows them to easily penetrate into living cells, accumulate in the tissues and the organs, and affect human and animal health. Due to the chemical structures, these compounds are able to mimic some endogenous hormones such as estradiol and to disrupt the hormone homeostasis. They can also easily pass the placental barrier and the blood-brain barrier. As numerous studies have shown, these chemicals disturb the proper functions of the nervous system from the earliest moments of life. It has been proven that these compounds affect neurogenesis as well as the synaptic transmission process. As a consequence, they interfere with the formation of the sex of the brain, as well as with the learning processes, memory and behavior. Additionally, the cytotoxic and pro-apoptotic effect may cause neurodegenerative diseases. This article presents the current state of knowledge about the effects of phthalates, BPA, TBBPA, and PCBs on the nervous system.
Author Konrad Andrzej Szychowski (DoAS / DoSaSRB)
Konrad Andrzej Szychowski,,
- Department of Swine and Small Ruminant Breeding
, Anna Katarzyna Wójtowicz (DoAS / HBZ-KHTChMP)
Anna Katarzyna Wójtowicz,,
- Department of Swine and Small Ruminant Breeding
Other language title versionsComponents of plastic disrupt the function of the nervous system
Journal seriesPostępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, ISSN 0032-5449, [], (A 15 pkt)
Issue year2013
Vol67
Pages499-506
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishftalany, DEHP, DBP, tetrabromobisfenol-A, TBBPA, bisfenol-A, BPA, PCB, ER, receptor estrogenowy, neuron, układ nerwowy
Keywords in Englishphthalates, DEHP, DBP, tetrabromobisphenol-A, TBBPA, bisphenol-A, BPA, PCB, ER, estrogen receptor, neuron, nervous system
ASJC Classification2725 Infectious Diseases; 2726 Microbiology (medical)
Abstract in PolishRozwój przemysłu chemicznego spowodował opracowywanie nowych związków chemicznych niewystępujących w środowisku naturalnym. Substancje te spełniają różnorodne funkcje, takie jak obniżenie palności, zwiększenie plastyczności czy poprawienie rozpuszczalności innych substancji. Wiele związków wchodzących w skład tworzyw sztucznych, kosmetyków nowej generacji, aparatury medycznej, opakowań spożywczych oraz innych produktów codziennego użytku, z łatwością uwalniają się do środowiska naturalnego. Liczne badania wykazały, że substancje, takie jak: ftalany, BPA, TBBPA oraz PCB charakteryzują się znaczną lipofilnością dzięki czemu w łatwy sposób wnikają do żywych komórek oraz akumulują się w tkankach i narządach. Niesie to za sobą zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wymienione związki, ze względu na swoją budowę chemiczną, są zdolne do naśladowania endogennych hormonów np. estradiolu, zaburzając hormonalną homeostazę organizmu. Co więcej substancje te z łatwością pokonują barierę łożyskową oraz barierę krew-mózg i dlatego, jak wykazały liczne badania, zaburzają prawidłowe działanie układu nerwowego już od najwcześniejszych chwil życia. Udowodniono, że związki te wpływają na proces neurogenezy oraz transmisję synaptyczną, a w konsekwencji zaburzają proces kształtowania się płci mózgu, a także procesy uczenia, pamięci, zachowania. Ponadto ich cytotoksyczne i proapoptotyczne działanie może być przyczyną powstawania chorób neurodegeneracyjnych. Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat oddziaływania ftalanów, BPA, TBBPA, oraz PCB na układ nerwowy.
URL http://www.phmd.pl/api/files/view/29129.pdf
Internal identifierWHiBZ/2013/93
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.416; WoS Impact Factor: 2013 = 0.633 (2) - 2013=0.761 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?