Impact of UV-C Stimulation of Tubers, Immersion of Potato Sticks in Water and Frying Fat Type on the Content of Fat in Dry Mass of French Fries

Zygmunt Sobol , Tomasz Jakubowski , Paulina Wrona

Abstract

The aim of the experiment was to determine the impact of UV-C stimulation of tubers, immersion of potato sticks in water, and a frying fat type on the content of fat in dry mass of French fries. Tests were carried out on Innovator tubers which is one of the most often used cultivator in production of French fries by the European and Polish companies. Radiation of potato tubers with ultraviolet in band C were performed with the use of the original stand for stimulation of biological material with electro-magnetic radiation. A statistical analysis of the obtained results of tests indicates that stimulation of tubers and a type of frying fat had a statistically significant impact on the fat content in dry mass of French fries.
Author Zygmunt Sobol (FoPaPE / Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes)
Zygmunt Sobol,,
- Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes
, Tomasz Jakubowski (FoPaPE / Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes)
Tomasz Jakubowski,,
- Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes
, Paulina Wrona (FoPaPE / Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes)
Paulina Wrona,,
- Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsWpływ stymulacji UV-C bulw, zanurzenia słupków ziemniaczanych w wodzie oraz rodzaju frytury na zawartość tłuszczu w suchej masie frytek
Journal seriesAgricultural Engineering, ISSN 2083-1587, e-ISSN 2449-5999, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol24
No1
Pages47-55
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstymulacja UV-C, bulwy ziemniaka, półprodukty, tłuszcz, zanurzenie w wodzie
Keywords in EnglishUV-C stimulation, potato tubers, intermediates, fat, immersion in water
Abstract in PolishCelem przeprowadzonego eksperymentu było określenie wpływu stymulacji UV-C bulw, zanurzenia słupków ziemniaczanych w wodzie oraz rodzaju frytury na zawartość tłuszczu w suchej masie frytek. Badania przeprowadzono na bulwach odmiany Innovator, która jest jedną z najchętniej stosowanych w produkcji frytek przez firmy europejskie jak również polskie. Naświetlanie bulw ziemniaka ultrafioletem w paśmie C wykonano z zastosowaniem autorskiego stanowiska do stymulacji materiału biologicznego promieniowaniem elektromagnetycznym. Analiza statystyczna otrzymanych wyników badań wskazuje, że stymulacja bulw i rodzaj frytury, miały statystycznie istotny wpływ na zawartość tłuszczu w suchej masie frytek.
DOIDOI:10.1515/agriceng-2020-0005
URL https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/agriceng/24/1/article-p47.xml
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Impact of UV-C Stimulation of Tubers, Immersion of Potato Sticks in Water and Frying Fat Type on the Content of Fat in Dry Mass of French Fries of 30-04-2020
275,31 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?