Ocena niektórych właściwości gleb oraz zawartości K, Na i Ca w jęczmieniu w północno-wschodniej części województwa katowickiego

Czesława Jasiewicz , Jacek Antonkiewicz , Marcin Zemanek

Abstract

Investigation comprised 104 samples of soil and spring barley collected in 4 communes of Katowice province. Contents of potassium, sodium and calcium in plant material and content of potassium in of soil samples were determined. potassium concentrations in examined soils ranged within 3,87-36,91 mg K2O•100g-1. the concents of potassium , sodium and calcium in investigated samples of spring barley were similar to the results obtained in earlier research. Calculated correlation coefficient show the dependence between potassium content in soil and soil reaction, content of organic matter and soil sorption capacity.
Author Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Marcin Zemanek
Marcin Zemanek,,
-
Other language title versionsSome soil properties and the contents of potassium, sodium and calcium in barley cultivated in some communes of Katowice province
Journal seriesZeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, ISSN 0084-5477, e-ISSN 2543-9871, (P06 3 pkt)
Issue year1999
No467
Pages339-343
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjęczmień, potas, sód, wapń
Keywords in Englishbarley, potassium, sodium, calcium
Abstract in PolishBadaniami objęto 104 próbki gleby i jęczmienia jarego zebrane w 4 gminach województwa katowickiego. W materiale roślinnym oznaczono zawartość potasu, sodu i wapnia, a w glebie potasu. Zawartość potasu w badanych glebach mieściła się w zakresie od 3,87 do 36,91 mg K2O•100 g-1 gleby. Zawartości potasu, sodu i wapnia w badanym jęczmieniu były zbliżone do wyników uzyskanych we wcześniejszych badaniach. Obliczane współczynniki korelacji wykazały zależność pomiędzy zawartością potasu w glebie a odczynem gleby, zawartością materii organicznej i pojemnością sorpcyjną gleby.
Languagepl polski
Score (nominal)3
Citation count*1 (2020-05-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?