Analiza zmienności i określenie struktury genetycznej jodły wybranych pochodzeń przy wykorzystaniu markerów SSR

Anna Hebda , Marta Kempf , Kinga Skrzyszewska , Dariusz Grzebelus

Abstract

Silver fir encounters in Poland, mainly in the Carpathian Mts. where it constitutes about 25% of the total forest. Breeding value of fir stands is determined based on provenance and progeny tests, whereas diversity and genetic structure is mainly estimated by means of izozyme assays. In order to estimate the genetic variability of selected populations characterized by different values of genetic and breeding index, 180 fir trees were tested with nineteen nuclear DNA microsatellite markers. PCR products were separated using polyacrylamide gel electrophoresis or an automated DNA sequencer. The results showed the usefulness of selected SSR markers tested to determine diversity and genetic structure of the screened populations and they clearly differentiated populations of high and low index, forming two separate groups in PCoA. It addiction to their scientific value, the results may be useful in the development of the genetic basis of rebuild crumbling stands in Beskids Mts.
Author Anna Hebda (FoF / DoGSaNF)
Anna Hebda,,
- Department of Genetics, Seed and Nursery Forest
, Marta Kempf (FoF / DoGSaNF)
Marta Kempf,,
- Department of Genetics, Seed and Nursery Forest
, Kinga Skrzyszewska (FoF / DoGSaNF)
Kinga Skrzyszewska,,
- Department of Genetics, Seed and Nursery Forest
, Dariusz Grzebelus (FoH / DoGBaS)
Dariusz Grzebelus,,
- Department of Genetics, Breeding and Seed
Other language title versionsEvaluation of diversity and genetic structure of selected silver fir populations on the basis of SSR markers
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No18
Pages59-67
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjodła pospolita, indeks genetyczno-hodowlany, zmienność, markery molekularne
Keywords in Englishsilver fir, breeding and genetic index, diversity, molecular markers
Abstract in Polish Jodła pospolita spotykana jest w Polsce głównie na terenie Karpat, gdzie jej udział szacuje się na ok. 25%. Wartość hodowlana drzewostanów jodłowych określona jest na podstawie doświadczeń proweniencyjnych i testów potomstwa, a zróżnicowanie i struktura genetyczna głównie na poziomie białek izoenzymowych. W celu oszacowania zmienności genetycznej wybranych pochodzeń charakteryzujących się różnymi wartościami indeksu genetyczno-hodowlanego przetestowano dziewiętnaście markerów mikrosatelitarnych jądrowego DNA dla 180 drzew jodły pospolitej. W analizach wykorzystano metody elektroforezy poliakrylamidowej oraz genotypowanie drzew poprzez rozdział produktów amplifikacji w automatycznym sekwenatorze. Otrzymane wyniki pokazały przydatność niektórych z badanych markerów SSR do określenia zróżnicowania i struktury genetycznej wybranych pochodzeń oraz wyraźne zróżnicowanie populacji o wysokim i niskim indeksie, które tworzyły dwie odrębne grupy w analizie PCoA. Oprócz walorów naukowych wyniki te mogą być przydatne w opracowaniu genetycznych podstaw przebudowy rozpadających się drzewostanów beskidzkich.
URL http://www.episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_3.pdf
Internal identifierWL/P/31/2013; WL/5/9
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?