Estimation of water erosion threat of the Smuga stream basin in the Beskid Wyspowy

Marek Ryczek , Edyta Kruk , Magdalena Malec , Sławomir Klatka

Abstract

In this work, results of evaluation of potential water erosion threat of the Smuga stream basin in Beskid Wyspowy were presented according to the USLE model and the GIS techniques. The basin area is 5.40 km2; mean height is 636.4 m a.s.l. and mean basin slope is 21.32%. The basin is in a significant part covered by forest which is 54.26%, grasslands occupy 8.15% and arable lands 34.63%. The highest water erosion threat takes place on arable lands with high slopes and defective cultivation. Calculated soil loss is 2078.59 Mg yearly, which gives a unitary loss of 3.85 Mg for 1 ha. This classifies the investigated basin as very low threatened – second class in sixth degree scale.
Author Marek Ryczek (FoEEaLS / DoLRaED)
Marek Ryczek,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Edyta Kruk (FoEEaLS / DoLRaED)
Edyta Kruk,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Magdalena Malec (FoEEaLS / DoLRaED)
Magdalena Malec,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Sławomir Klatka (FoEEaLS / DoLRaED)
Sławomir Klatka,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
Other language title versionsOcena zagrożenia erozją wodną zlewni potoku Smuga w Beskidzie Wyspowym
Journal seriesOchrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, ISSN 1230-7831, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol24
No4
Pages33-37
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisherozja wodna, model USLE, GIS
Keywords in Englishwater erosion; model USLE; GIS
ASJC Classification2300 General Environmental Science
Abstract in PolishW pracy przedstawiono ocenę potencjalnego zagrożenia erozją wodną zlewni potoku Smuga w Beskidzie Wyspowym, według modelu USLE i technik GIS. Powierzchnia zlewni ma 5,40 km2 . Średnia wysokość zlewni wynosi 636,4 m npm, a średni spadek zlewni 21,32%. Jest zlewnią w znacznej części porośniętą lasem – 54,26%, użytki zielone stanowią 8,15 %, natomiast grunty orne – 34,63%. Największe zagrożenie erozją wodną występuje na gruntach ornych, o dużych spadkach i wadliwej uprawie. Potencjalna wielkość ubytku masy glebowej w zlewni wynosi 2009,54 Mg rocznie, w przeliczeniu na 1 ha 3,35 Mg, daje to II klasę – małe zagrożenie, w 6-stopniowej skali zagrożenia erozją wodną.
DOIDOI:10.2478/oszn-2013-0041
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/oszn.2013.24.issue-4/oszn-2013-0041/oszn-2013-0041.xml
Internal identifierWIŚIG/2013/201
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?