Premises for the construction of balance equations of water losses in mountain forest soils

Józef Suliński , Rafał Starzak

Abstract

The paper presents premises for the construction of equations of water budget in the atmosphere- tree stand-soil system with reference to water losses in mountain forest soils. The premises were based on results of a long-term forest-hydrologic studies carried out by authors in the Beskid Śląski. Water properties of grounds in soil profiles and specific hydrologic properties of these profiles were considered. The main factors affecting water balance on slopes were orographic conditions, the share of skeleton parts in soil profile and the tree stand. Therefore, the equations of water loss in soil should consider: 1) the input of solar energy over tree crowns and coefficient of energy transmission within tree stand, 2) wind velocity above and within tree stand, 3) elements of water budget in the atmosphere, 4) differentiation of hydrologic properties in soil profiles dealt with as a continuum, 5) water properties of grounds constituting soil profiles with particular reference to organic matter.
Author Józef Suliński (FoF / FEPI / DoFENG)
Józef Suliński,,
- DEPARTMENT OF FOREST ENGINEERING
, Rafał Starzak (FoF / FEPI / DoFENG)
Rafał Starzak,,
- DEPARTMENT OF FOREST ENGINEERING
Other language title versionsPrzesłanki do konstrukcji równań bilansowych ubytków zapasów wody w górskich glebach leśnych
Journal seriesJournal of Water and Land Development, ISSN 1429-7426, e-ISSN 2083-4535, (B 40 pkt)
Issue year2009
No13a
Pages329-345
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishbilans wodny lasu, bilans wody w glebie, hydrologia leśna, zapas wody w glebie
Keywords in Englishforest hydrology, water budget in forest, water budget in soil, water resources in soil
Abstract in PolishW pracy przedstawiono założenia do konstrukcji równań bilansu wodnego atmosfera–drzewostan–gleba, w odniesieniu do ubytków zapasu wody w górskich glebach leśnych. Założenia te opracowano na podstawie analizy wyników wieloletnich badań hydrologiczno-leśnych prowadzonych przez autorów na terenie Beskidu Śląskiego. Uwzględniono właściwości wodne gruntów budujących profile glebowe oraz specyficzne właściwości hydrologiczne tych profili. Stwierdzono, że głównymi czynnikami kształtującymi bilans wody na stokach są warunki orograficzne, udział części szkieletowych w profilu glebowym oraz warunki drzewostanowe. W związku z oddziaływaniem tych czynników równania ubytku zapasu wody w glebie muszą uwzględniać: 1) dopływ energii słonecznej nad korony drzew oraz współczynnik przenoszenia energii wewnątrz drzewostanu, 2) prędkość wiatru nad i wewnątrz drzewostanu, 3) składowe bilansu wody w atmosferze, 4) zróżnicowanie właściwości hydrologicznych profilu glebowego traktowanego jako kontinuum, 5) właściwości wodnych gruntów budujących profile glebowe, ze szczególnym uwzględnieniem materii organicznej.
URL http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal/no_13a_2009/Sulinski%20Starzak_en.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)6
Citation count*3 (2016-09-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?