Influence of wind on air movement in a free-stall barn during the summer period

Piotr Herbut , Sabina Angrecka , Grzegorz Nawalany

Abstract

Use of natural ventilation in the barn should lead to optimal microclimatic conditions over the entire space. In the summer, especially during hot weather, higher air velocity cools cows, which helps to avoid heat stress. The paper presents the results of studies on the evolution of air movement in a modernized free-stall barn of the Fermbet type with the natural ventilation system during the summer period. Based on measurements of velocity and direction of air flow (inside and outside the barn) and observations of smoke indicator, the movement of air masses in different parts of the barn was identified. Significant variations of air flow at different levels of the barn were found. These differences deviate from the accepted patterns of natural ventilation, which can be found in the literature. The range of a draught and stagnant air along with the conditions in which they are built was determined. On this basis, recommendations regarding the location of barns on the plots and the improvement of ventilation in summer were made.
Author Piotr Herbut (FoEEaLS / DoRC)
Piotr Herbut,,
- Department of Rural Construction
, Sabina Angrecka (FoEEaLS / DoRC)
Sabina Angrecka,,
- Department of Rural Construction
, Grzegorz Nawalany (FoEEaLS / DoRC)
Grzegorz Nawalany,,
- Department of Rural Construction
Other language title versionsWpływ wiatru na ruch powietrza w oborze wolnostanowiskowej w okresie letnim
Journal seriesAnnals of Animal Science, ISSN 1642-3402, (A 20 pkt)
Issue year2013
Vol13
No1
Pages109-119
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishsummer, wind, ventilation, dairy cows, free-stall barn
ASJC Classification3403 Food Animals; 3404 Small Animals; 1103 Animal Science and Zoology
Abstract in PolishUżytkowanie wentylacji naturalnej w oborze sprowadza się do osiągnięcia optymalnych warunków mikroklimatycznych na całej przestrzeni użytkowej hali. W lecie, zwłaszcza podczas upałów większa prędkość ruchu powietrza ochładza krowy i umożliwia uniknięcie zjawiska stresu cieplnego. W pracy przedstawiono wyniki badań nad kształtowaniem się ruchu powietrza w zmodernizowanej oborze wolnostanowiskowej typu „Fermbet” z systemem wentylacji naturalnej podczas lata. Na podstawie pomiarów prędkości i kierunku ruchu powietrza wewnątrz i na zewnątrz obory oraz obserwacji dymów wskaźnikowych dokonano rozpoznania przemieszczania się mas powietrza w poszczególnych jej częściach. Stwierdzono duże zróżnicowanie kształtowania się ruchu powietrza w różnych płaszczyznach obory odbiegające od przyjmowanych literaturowo schematów wentylacji naturalnej. Wyznaczono strefy występowania przeciągów, zastoisk powietrza oraz warunków podczas których powstały. Na tej podstawie sformułowano zalecenia dotyczące sytuowania obór na działkach oraz poprawy działania wentylacji w lecie.
DOIDOI:10.2478/v10220-012-0063-x
URL http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002faoas.2013.13.issue-1$002fv10220-012-0063-x$002fv10220-012-0063-x.pdf?t:ac=j$002faoas.2013.13.issue-1$002fv10220-012-0063-x$002fv10220-012-0063-x.xml
Internal identifierWIŚIG/2013/183
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 8; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.365; WoS Impact Factor: 2013 = 0.419 (2) - 2013=0.397 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?