Association of milk production level and milk urea content with date and efficiency of the first insemination service in cows

Zygmunt Gil , Krzysztof Adamczyk , Justyna Żychlińska-Buczek , Joanna Pokorska

Abstract

The aim of the study was to analyse the association between milk yield, first insemination date and efficiency of the first insemination service in cows. The experiment involved 391 Polish Holstein-Friesian cows (Black-and-White type), which were used in the years 2011-2016 on a farm located in the Małopolska region. Cows that had completed their first three lactations were selected for the study. Animals were kept in a loose-housing system and fed total mixed rations (TMR). For each cow, data on whole lactation and 305-day lactation milk yields were obtained from milk recording reports. Milk urea content was also observed for the first three test-day yields of the cows in each lactation. Furthermore, the number of days from calving to first insemination as well as efficiency of the first insemination were noted. Whole milk yield of lactation averaged 11,900 kg and milk urea content ranged from 161 mg/l in the first lactation to 198 mg/l in the third. The number of days from calving to first insemination was 75, 81 and 80 in the first, second and third lactation, respectively. Efficiency of the first insemination service averaged 19.83% and showed a downward trend. It was highest (22.13%) in the first and lowest (15.17%) in the third lactation. Positive correlations were observed between milk yield level and number of days from calving to first insemination; the highest coefficient of correlation (r = 0.16) was calculated for the first lactation and it was highly significant. The correlation coefficients between milk yield and efficiency of the first insemination service were generally very low (from - 0.06 to 0.06) and statistically insignificant. Likewise, the coefficients of correlation between the cows' milk urea content and first insemination date and success were very low and statistically insignificant. In summary, it is concluded that the increasing milk yield of the cows delayed the date of first insemination. Efficiency of the first insemination service was very low, but one of the possible reasons were estrus detection errors.
Author Zygmunt Gil (FoAS / IoAS)
Zygmunt Gil,,
- Institute of Animal Science
, Krzysztof Adamczyk (FoAS / IoAS)
Krzysztof Adamczyk,,
- Institute of Animal Science
, Justyna Żychlińska-Buczek (FoAS / IoAS)
Justyna Żychlińska-Buczek ,,
- Institute of Animal Science
, Joanna Pokorska (FoAS / IoAS)
Joanna Pokorska,,
- Institute of Animal Science
Other language title versionsZależność pomiędzy poziomem wydajności mlecznej a terminem i skutecznością pierwszej inseminacji u krów
Journal seriesAnnals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, ISSN 1898-8830, (0 pkt)
Issue year2019
No58 (1)
Pages13-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkrowy, poziom mleczności, data i efektywność pierwszej inseminacji
Keywords in Englishcows, milk yield level, date and efficiency of the first insemination service
Abstract in PolishCelem pracy była analiza zależności pomiędzy wydajnością mleczną a terminem i skutecznością pierwszej inseminacji u krów. Badaniami objęto 391 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, użytkowanych w gospodarstwie zlokalizowanym na terenie Małopolski, w latach 2011-2016. Do badań zakwalifikowano krowy, które ukończyły 3 pierwsze laktacje. Krowy były utrzymywane wolnostanowiskowo i żywione w systemie Total Mix Ration (TMR). Z raportów wynikowych kontroli użytkowości mlecznej odnotowano dla każdej krowy wydajność mleka za laktację pełną i za laktację 305-dniową. Odnotowano także zawartość mocznika w mleku krów w 3 pierwszych próbnych udojach w poszczególnych laktacjach. Ponadto, stwierdzono dla każdej krowy liczbę dni od wycielenia się do pierwszej inseminacji i jej skuteczność. Wydajność mleka za laktację pełną wyniosła średnio 11 900 kg, a zawartość mocznika w mleku kształtowała się w granicach od 161 mg/l w pierwszej laktacji do 198 mg/l w laktacji trzeciej. Liczba dni od porodu do pierwszej inseminacji wyniosła odpowiednio: 75 w pierwszej, 81 w drugiej i 80 w trzeciej laktacji. Skuteczność pierwszej inseminacji wyniosła średnio 19,83%. Miała ona tendencję spadkową. Najwyższa (22,13%) była w pierwszej, a najniższa (15,17%) w trzeciej laktacji. Stwierdzono dodatnie korelacje pomiędzy poziomem wydajności mlecznej a liczbą dni od porodu do pierwszej inseminacji, natomiast najwyższy współczynnik korelacji (r = 0,16) wyliczono dla laktacji pierwszej i był on statystycznie wysoce istotny. Współczynniki korelacji pomiędzy wydajnością mleczną a skutecznością pierwszej inseminacji były generalnie bardzo niskie (od -0,06 do 0,06) i statystycznie nieistotne. Podobnie, współczynnik korelacji pomiędzy zawartością mocznika w mleku krów a terminem i skutecznością pierwszej inseminacji były bardzo niskie i statystycznie nieistotne. Podsumowując, można stwierdzić, że wzrastająca wydajność mleczna krów powodowała opóźnienie terminu pierwszej inseminacji. Skuteczność pierwszej inseminacji była bardzo niska, ale mogła ona być wynikiem między innymi błędów przy wykrywaniu rui.
DOIDOI:10.22630/AAS.2019.58.1.2
URL http://annals-wuls.sggw.pl/files/files/animal/asc2019no581p13.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?