Główne bariery rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa małopolskiego

Dagmara Zuzek

Abstract

The paper presents some aspects related to the development of small businesses in rural areas, with particular emphasis on barriers to their operation and development. In addition to the barriers that apply to all companies, firms located in rural areas are forced to overcome specific barriers specific to rural areas. Presents the results of empirical research on development issues, conducted in 2012, in the small and medium enterprises engaged in economic activities in rural areas in Małopolska.
Author Dagmara Zuzek (FoAE / IoEcoSoc)
Dagmara Zuzek,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsThe main barriers for development and performance of small and medium-sized enterprises (SMES) in rural areas of Malopolska province
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No1
Pages257-261
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmałe i średnie przedsiębiorstwa, bariery rozwoju, obszary wiejskie
Keywords in Englishsmall and medium-sized enterprises, barriers to development, rural areas
Abstract in PolishZaprezentowano wyniki badań empirycznych, dotyczących problematyki rozwoju omawianego sektora, przeprowadzonych w 2012 r. w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. Przedstawiono wybrane aspekty, ze szczególnym uwzględnieniem barier utrudniających funkcjonowanie i rozwój MSP. Oprócz barier, które dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, firmy zlokalizowane na terenach wiejskich zmuszone są do pokonywania specyficznych trudności charakterystycznych dla terenów wiejskich. Najczęściej występującymi barierami były zmiany systemu podatkowego, zatory płatnicze oraz ograniczona dostępność źródeł finansowania.
URL http://www.seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/15-1/15-1-Zuzek.pdf
Internal identifierWRE/2013/122
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?