Forest habitats and forest types on chernozems in south-eastern Poland

Jarosław Lasota , Ewa Błońska , Stanisław Łyszczarz , Adrian Sadowy

Abstract

The objective of the study is the presentation of the chemical properties of forest chernozems and the features of forest habitats developed on chernozems in south-eastern Poland. The assessment of the trophic status of chernozems was presented based on the Trophic Soil Index (SIG). Moreover, the paper presents the diversity of forest vegetation on chernozems. The research covered 15 plots from the habitat inventory performed for the Mircze and Strzelce Forest Districts (SE Poland). Habitat conditions were characterised on the research plots, with particular consideration of the soil and vegetation. The analysed soils were featured by the presence of thick humus horizons and the occurrence of calcium carbonate. High SIG values confirm the eutrophic status of the analysed soils. In general, fresh and wet habitats of broadleaved forests (Lœw and Lw), as well as fresh habitats of broadleaved upland forest (Lwy¿œw) develop on chernozems in Poland. They are associated with multi-species broadleaved tree stands. The conducted research indicates that, in current environmental conditions, the potential plant community is oak-hornbeam forest with predominance of oak, hornbeam, and abundant admixtures of other broadleaved species. High trophic status of the analysed chernozems is confirmed by high bonitation of tree stands and richness of forest floor vegetation.
Author Jarosław Lasota (FoF / DoEaFB)
Jarosław Lasota,,
- DEPARTMENT OF ECOLOGY AND FOREST BREEDING
, Ewa Błońska (FoF / DoEaFB)
Ewa Błońska,,
- DEPARTMENT OF ECOLOGY AND FOREST BREEDING
, Stanisław Łyszczarz (FoF)
Stanisław Łyszczarz,,
- Faculty of Forestry
, Adrian Sadowy
Adrian Sadowy,,
-
Other language title versionsSiedliska leśne i lasy występujące na czarnoziemach w południowo-wschodniej Polsce
Journal seriesSoil Science Annual, [Roczniki Gleboznawcze], ISSN 2300-4967, e-ISSN 2300-4975, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol70
No3
Pages234-243
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgleby leśne; warunki siedliskowe; właściwości gleb; Siedliskowy Indeks Glebowy
Keywords in Englishforest soil; habitat conditions; soil properties; Trophic Soil Index
ASJC Classification1111 Soil Science
Abstract in PolishCelem pracy jest ukazanie właściwości chemicznych czarnoziemów porośniętych lasami oraz cechy siedlisk leśnych wykształconych na czarnoziemach. Do oceny trofizmu czarnoziemów wykorzystano Siedliskowy Indeks Glebowy (SIG). Dodatkowo w pracy starano się przedstawić zróżnicowanie roślinności występującej na czarnoziemach terenów leśnych. W badaniach uwzględniono 15 powierzchni wzorcowych pochodzących z inwentaryzacji siedlisk wykonanych dla Nadleśnictwa Mircze i Strzelce. Na powierzchniach badawczych scharakteryzowano warunki siedliskowe ze szczególnym uwzględnieniem gleby oraz roślinności. Badane gleby charakteryzowały się obecnością głębokich poziomów próchnicznych, oraz zawartości węglanu wapnia. Siedliskowy Indeks Glebowy (SIG) potwierdza eutroficzny charakter badanych gleb. Czarnoziemy tworzą siedliska lasów świeżych i wilgotnych (Lśw i Lw) oraz lasów wyżynnych świeżych (Lwyżśw). Związane są z wielogatunkowymi drzewostanami liściastymi. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że w obecnych warunkach środowiskowych potencjalnym zespołem roślinnym badanych czarnoziemów są grądy z dominacja dębu, grabu oraz licznymi domieszkami gatunków liściastych. Wysoki trofizm badanych czarnoziemów potwierdza bonitacja drzewostanów oraz bogactwo roślinności runa.
DOIDOI:10.2478/ssa-2019-0021
URL https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/ssa/70/3/article-p234.xml
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper) [Not active]: 2018 = 0.586
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?