Preliminary studies on genetic diversity of selected Polish local chicken varieties

Piotr Antos , Krzysztof Andres , Ewa Kapkowska

Abstract

The study was aimed at evaluation of the applicability of selected microsatellite markers in examining genetic diversity in five Polish local chicken varieties (two groups of native crested chickens, crestless native chickens from Subcarpathian region and two groups of native miniature chickens) and reveal their genetic relationships to five purebreds (Leghorn, Rhode Island Red, Sussex, Greenleg Partridge, Minorca). About 22.8% (overall FST = 0.228) of the genetic variation was explained by differences between breeds and varieties. The DA genetic distances between five Polish native varieties and five purebreds varied between 0.154 and 0.440. The results obtained in this study indicate the great value of the collection and suggest the need for formal protection of these local Polish chicken varieties.
Author Piotr Antos (FoAS / DoAPaE)
Piotr Antos,,
- Department of Animal Physiology and Endocrinology
, Krzysztof Andres (FoAS / DoPFABaAH)
Krzysztof Andres,,
- Department of Poultry, Fur Animal Breeding and Animal Hygiene
, Ewa Kapkowska (FoAS / DoPFABaAH)
Ewa Kapkowska,,
- Department of Poultry, Fur Animal Breeding and Animal Hygiene
Other language title versionsWstępne badania zróżnicowania genetycznego wybranych polskich lokalnych odmian kur
Journal seriesJournal of Central European Agriculture, ISSN 1332-9049, (B 14 pkt)
Issue year2013
Vol14
No1
Pages11-22
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkury lokalne, polimorfizm mikrosatelitarny, zróżnicowanie genetyczne
Keywords in Englishgenetic diversity, local chickens, microsatellite polymorphism
ASJC Classification1102 Agronomy and Crop Science; 1103 Animal Science and Zoology
Abstract in PolishCelem pracy była ocena przydatności wybranych markerów mikrosatelitarnych do określenia zróżnicowania genetycznego pięciu polskich lokalnych odmian kur (dwóch grup krajowych kur czubatych, lokalnych kur z Podkarpacia, dwóch grup krajowych kur karłowatych) oraz przedstawienie zależności genetycznych tych odmian w stosunku do pięciu ras (leghorn, rhode island red, sussex, zielononóżka kuropatwiana, minorka). Około 22,8% całkowitej zmienności genetycznej (FST = 0,228) wynikało z różnic pomiędzy rasami i odmianami. Dystanse genetyczne DA pomiędzy pięcioma lokalnymi odmianami a pięcioma rasami przybierały wartości od 0,154 do 0,440. Uzyskane wyniki wskazują na dużą wartość kolekcji polskich lokalnych odmian kur oraz sugerują potrzebę objęcia ich formalną ochroną.
DOIDOI:10.5513/JCEA01/14.1.1147
URL https://jcea.agr.hr/articles/774660_Preliminary_Studies_on_Genetic_Diversity_of_Selected_Polish_Local_Chicken_Varieties_en.pdf
Internal identifierWHiBZ/2013/78
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.574
Citation count*2 (2016-04-10)
Additional fields
FinansowanieThe work was financed by DS3241/KHDZFiZ/2012 and BM4213/KHDZFiZ/2012
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?