Produkcja sadownicza a nakłady pracy w gospodarstwach ekologicznych

Monika Nowak , Dariusz Kwaśniewski

Abstract

The study was a detailed analysis of seventeen farms, engaged in fruit-growing in addition to organic production, located in the southern Poland. The aim of this study was to determine the volume of production and labor-intensive orchard incurred in the production. Horticultural production was very low and averaged only 9.1 t / ha, and a group of more than 5 ha area was only 3.2 t / ha. The share of goods in total production fruit farming was high and averaged 77.2%. However, with such a small scale production can be regarded only as an additional source of income. Capital work in the farms studied averaged 186.2 working hours / ha of orchards, and the amount of work using a tractor units only 19.2 cng / ha, with expenditures of 171.0 rbh per tonne of fruit . Participation in the hand labor in the total expenditure was very high and averaged 89%.
Author Monika Nowak (FoPaPE / IoAEaI)
Monika Nowak,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Dariusz Kwaśniewski (FoPaPE / IoAEaI)
Dariusz Kwaśniewski,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Pages455-462
Publication size in sheets0.5
Book Traczewska Teodora M. (eds.): Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. T. 3, 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-750-4
Abstract in PolishW pracy szczegółowej analizie poddano siedemnaście gospodarstw ekologicznych, zajmujących się dodatkowo produkcją ekologiczną sadowniczą, położonych na terenie Polski południowej. Celem pracy było określenie wielkości produkcji sadowniczej oraz nakładów pracy poniesionych na tą produkcję. Produkcja sadownicza była bardzo niska i wynosiła średnio tylko 9,1 t/ha, a w grupie obszarowej powyżej 5 ha było to zaledwie 3,2 t/ha. Udział produkcji towarowej w ogólnej produkcji sadowniczej był wysoki i wynosił średnio 77,2%. Jednak przy tak małej skali produkcji można ją traktować jedynie jako dodatkowe źródło dochodu. Nakłady pracy w badanych gospodarstwach wynosiły średnio 186,2 rbh/ha sadów, zaś nakłady pracy z wykorzystaniem agregatów ciągnikowych to tylko 19,2 cnh/ha, przy nakładach na tonę owoców 171,0 rbh/t. Udział prac ręcznych w całkowitych nakładach robocizny był bardzo wysoki i wynosił średnio aż 89%.
URL http://www.eko-dok.pl/2013/53.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/86
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePraca wykonana w ramach projektu badawczego rozwojowego nr NR 12-0165-10, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?