Kierunki współpracy gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego

Łukasz Popławski

Abstract

The area covered by protected areas in Poland amounts to 33.1%; the region with the highest percentage of areas covered by them is in the Swietokrzyskie province - 62%. There are 72 municipalities in the Swietokrzyskie province among which in 49 protected areas cover more than the half of the Swietokrzyskie area. These areas are usually landscape parks and protected landscape areas. This paper presents the most significant proposition cooperation in the protected areas (between municipalities) in the opinion of the inhabitants of protected areas of Swietokrzyskie province. Following the topic, the impact of cooperation in protected areas has been analyzed. The last chapter presents the issues cooperation on the local development in opinions of inhabitants of the selected municipality in the Swietokrzyskie province. The work ends with a brief conclusion.
Author Łukasz Popławski (FoAE / IoEcoSoc)
Łukasz Popławski,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsDirections Cooperation of Rural Communities in the Opinion of the Inhabitants of Protected Areas of Swietokrzyskie Province
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No6
Pages227-232
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobszary wiejskie, obszary chronione, rozwój lokalny, współpraca regionalna
Keywords in EnglishRural areas, Protected area, Local development, Regional cooperation
Abstract in PolishPrzedstawiono opinie mieszkańców województwa świętokrzyskiego zamieszkujących obszary chronione na temat możliwości współpracy między ich gminami. Ważne dla zachowania środowiska naturalnego oraz rozwoju na obszarach chronionych jest kooperacja dla rozwoju lokalnego na tych terenach. Istnieje konieczność zachowania odpowiedniej relacji człowiek - gospodarka a środowisko przyrodnicze tak, aby pogodzić rozwój z ochroną. Ankietowani mieszkańcy w 41 gminach wyrażali chęć współpracy w zakresie zbiorowej komunikacji lokalnej oraz budowy i eksploatacji składowisk odpadów, a w 42 jednostkach respondenci bardzo chcieli podjąć współpracę w zakresie ochrony zdrowia.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171352385
Internal identifierWRE/2013/112
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?