Effect of various doses of liquoid manure upon the element uptake by meadow sward

Jacek Antonkiewicz , Adam Radkowski

Abstract

Dry matter production by the meadow sward varied from treatment to treatment between 5.16 to 7.95 Mg • ha~'. The effect of different fertilisation on green matter production occurred to be significant. The highest outcome was obtained from mineral fertilisation, where it was noted over 50% increase above control. Element levels (mg per 1 kg of dry matter) were as follows: Cr-0.06-1.03; Zn-19.70-26.65; Pb-0.51-2.04; Cu-3.94-4.88; Cd-0.16-0.21; Ni-0.54-1.05; Fe-69.80-667.50; and Mn-36.60-54.15. The lowest differences from treatment to treatment were observed for copper, cadmium and zinc, whereas the highest for iron and chromium. Element intakes (g per hectare) in the sward varied 0.31-8.19 for Cr; 101.65-183.25 (Zn); 3.49-16.22 (Pb); 20.95-31.57 (Cu); 0.93-1.51 (Cd); 2.79-8.35 (Ni); 465.69-5306.63 (Fe) and 221.88-430.49 (Mn), respectively. Among all these elements the most absorbed from the soil proved to be manganese, iron and zinc, while the last absorbed ones were cadmium, chromium and nickel. Both mineral fertilisation (N120P60K.80) and different doses of liquid manure resulted in considerable higher intakes of elements in comparison with control. The quality of crop production is not only effected by the soil type, its fertility and climatic conditions but also especially by mineral and organic fertilisation [1-2]. In a fertilisation system the organics are sources of nutrients for plants. Fertilisation using fluid manure provides plants with a good supply of microelements. Adequate doses of fluid manure can improve the fodder quality and the productivity of permanent grasslands [3]. This study was aimed at finding out the nutritional effects of liquid manure and minerals upon Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni, Fe and Mn contents and their uptakes by meadow sward.
Author Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Adam Radkowski (FoAE / IoPP)
Adam Radkowski,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsWpływ zróżnicowanych dawek gnojówki na pobranie pierwiastków przez ruń łąkową
Journal seriesChemia i Inżynieria Ekologiczna, ISSN 1231-7098, (KBN 2 pkt)
Issue year2003
Vol10
No3-4
Pages211-215
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishruń łąkowa; gnojówka; plon; zawartość; pobranie; Cr; Zn; Pb; Cu; Cd; Ni; Fe; Mn
Keywords in Englishmeadow swadr; liquid manure; yield; content; uptake; Cr; Zn; Pb; Cu; Cd; Ni; Fe; Mn
Abstract in PolishGnojówka, w porównaniu z nawozami mineralnymi, zawiera wszystkie składniki pokarmowe, łącznie z mikroelementami. Stosowanie gnojówki w odpowiednich dawkach wpływa korzystnie na jakość i produktywność trwałych użytków zielonych. Celem podjętych badań było określenie siły nawozowej gnojówki i nawożenia mineralnego na zawartość i pobranie pierwiastków przez ruń łąkową. Badania przeprowadzono na łące podgórskiej, położonej na wysokości 300 m n.p.m. Doświadczenie polowe, obejmujące cztery obiekty nawozowe (kontrola, nawożenie mineralne NPK, połowa i pełna dawka gnojówki), założono metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Pobrane próbki zielonki wysuszono pod dachem na wolnym powietrzu. W tak przygotowanym materiale oznaczono zawartość suchej masy metodą suszarkową, plon, a po ich mineralizacji zawartość Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni, Fe i Mn oznaczono metodą EAS-ICP. Plon suchej masy runi łąkowej wahał się zależnie od obiektu w granicach od 5,16 do 7,95 Mg . ha-I. Stwierdzono istotny wpływ zróżnicowanego nawożenia na wysokość plonu runi łąkowej. Najwyższym plonowaniem charakteryzował się obiekt z nawożeniem mineralnym, w którym zarejestrowano ponad 50% wzrostu plonu w stosunku do obiektu kontrolnego. Zawartość badanych pierwiastków w runi łąkowej wahała się w zakresie: 0,06-1,03 mg Cr; 19,70-26,65 mg Zn; 0,51-2,04 mg Pb; 3,94-4,88 mg Cu; 0,16-0,21 mg Cd; 0,54-1,05 mg Ni; 69,80-667,50 mg Fe; 36,60--54,15 mg Mn . kg-1 s.m. Najmniejsze zróżnicowanie w zawartości badanych pierwiastków pomiędzy obiektami zarejestrowano w przypadku miedzi, kadmu i cynku, a największe w przypadku żelaza i chromu. Pobranie badanych pierwiastków przez ruń łąkową wahało się w zakresie: 0,31-8,19 g Cr; 101,65-183,25 g Zn; 3,49-16,22 g Pb; 20,95-31,57 g Cu; 0,93-1,51 g Cd; 2,79-8,35 g Ni; 465,69-5306,63 g Fe; 221,88-430,49 g Mn . ha-I. Spośród analizowanych pierwiastków w największych ilościach został odprowadzony z gleby mangan, żelazo i cynk, a w najmniejszych ilościach kadm, chrom i nikiel. Nawożenie mineralne (NI2oP6oKso) oraz zróżnicowane dawki gnojówki powodowały wyraźny wzrost pobrania analizowanych pierwiastków w odniesieniu do kontroli.
Languageen angielski
Score (nominal)2
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?