Czynniki konkurencyjności gospodarstw mlecznych w warunkach globalizacji

Janusz Żmija , Marta Czekaj

Abstract

The paper presents the information on competition factors in dairy-farms over globalization conditions. Analyses were coducted on data from farms with milk production in Małopolska which don't have chances for fast and efficient development. Good solution for them is organic production which is so far very popular in the European Union. They can produce organic milk or milk from cows which were fed only on grass and were kept in good conditions. Milk from these farms could be advertised as a high quality product and could be also sold on higher prices.
Author Janusz Żmija (FoAaE / IoEEaM )
Janusz Żmija,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
, Marta Czekaj (FoAaE / IoEEaM )
Marta Czekaj,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsCompetition factors in dairy farms over globalization conditions
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (B 20 pkt)
Issue year2009
Vol11
No1
Pages502-506
Publication size in sheets25.1
Keywords in Polishprodukcja mleka, specyficzne uwarunkowania Małopolski, produkcja ekologiczna, dobrostan zwierząt
Keywords in Englishmilk production, specific conditions in Małopolska, organic production, conditions in which animals are kept
Abstract in PolishW pracy skoncentrowano się na gospodarstwach mlecznych województwa małopolskiego, które poddano analizie ze względu na wybrane przez autorów cechy, w celu oceny możliwości konkurowania tych gospodarstw z innymi tego typu podmiotami działającymi w Polsce i w Unii Europejskiej, w warunakch postępującej globalizacji. Pomimo, że gospodarstwa mleczne w Małopolsce nie mają możliwości, aby stać się równie wydajnymi jak gospodarstwa produkujące mleko w województwach podlaskim czy łódzkim, to jednak mają szansę przetrwania i dobrego funkcjonowania. Szansą tą może być produkcja mleka ekologicznego lub produkcja mleka w specyficznych warunkach wynikających z duzego udziału TUZ w żywieniu krów.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*4 (2020-04-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?