Presje hydromorfologiczne - znacząca barierą w bliskim naturze utrzymaniu rzek i potoków górskich

Katarzyna Czoch , Krzysztof Kulesza , Andrzej Strużyński

Abstract

Na obecny stan rzek i potoków wpłynęło wiele czynników, wśród których wymienić należy działalność antropogeniczną związaną z rozwojem cywilizacyjnym. Wpływ antropogeniczny związany jest nie tylko z zabiegami w obrębie samych koryt cieków, ale dotyczy też stopnia i sposobu zagospodarowania całych dolin. Przeprowadzone w przeszłości intensywne prace związane z użytkowym wykorzystaniem rzek i potoków miały na celu osiągnięcie określonych korzyści, takich jak np. pozyskanie terenów pod zabudowę czy uprawy rolne, określonych korzyści, takich jak np. pozyskanie terenów pod zabudowę czy uprawy rolne, retencjonowanie i pobory wód, ochrona przeciwpowodziową, produkcja energii (MEW) czy tez użytkowanie turystyczno-rekreacyjne.
Author Katarzyna Czoch
Katarzyna Czoch,,
-
, Krzysztof Kulesza
Krzysztof Kulesza,,
-
, Andrzej Strużyński (FoEEaLS / DoHEaG)
Andrzej Strużyński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Pages103-113
Publication size in sheets0.5
Book Więzik Beniamin (eds.): Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, 2013, Wyższa Szkoła Administracji , ISBN 978-83-63705-48-0, 200 p.
Internal identifierWIŚIG/2013/150
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Oświadczenie o afiliacjiA. Strużyński - dołączone do publikacji
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?